MS Bratislavská
 Udalosti

Mikuláš v MŠ

Deti v MŠ navštívila Snehová Vločka, ktorá im pripravila rôzne zábavno-pohybové aktivity. Deti pre Mikuláša hľadali stratené mikulášske balíčky, prenášali na vareškách ovocie, zbierali rozsypané snehové vločky, snehuliakovi hádzali papierové gule do bruška, pre Mikulášových sobov nazbierali gaštany a nakoniec priniesli Mikulášovi aj cukríky na drevených lyžiciach. Plnenie aktivít na jednotlivých stanovištiach deti zaujalo, boli disciplinované, mali dobrú náladu a zároveň si zdokonaľovali svoje pohybové schopnosti, čím podporili svoje  zdravie.
Keď konečne prišiel Mikuláš do našej MŠ, deti mu zarecitovali básničky a zaspievali pesničky o Mikulášovi a zime. Mikuláš pochválil všetky deti za ich šikovnosť a obdaroval ich sladkými dobrotami.

 

ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Zdravie v Čarovnej záhrade
- je názov školského projektu, do ktorého sa zapojili všetky deti z našej materskej školy. Realizovali sme ho v týždni od 3.6.-7.6. 2019. Deti plnili rôzne úlohy a oboznamovali sa s niektorými rastlinami a ich plodmi. Prostredníctvom rôznych aktivít sa dozvedeli, že „zdravie“ si môžeme vypestovať v našej záhradke. Ako ? Jednoducho. Najprv sme sa naučili o rastlinke, jej častiach a plodoch a o tom, ako sa o ňu treba starať.  Potom sme ju zasadili do našej Čarovnej záhrady. Deti všetky činnosti nielen pozorovali, ale svoje vedomosti prezentovali svojim kamarátom v inej triede a spolupracovali pri sadení priesad. Dozvedeli sa o tom, aké vitamíny obsahuje ovocie, či zelenina, ktoré zasadíme. Zistili sme, že vitamíny sú veľmi dôležité a prospešné pre naše zdravie.
Mgr. Sylvia Luxová
                                             Medzinárodný deň detí
 
     Sviatok detí sme v našej materskej škole oslávili „rozprávkovo“. Po bábkovom predstavení pozval rozprávkový škriatok všetky deti na cestu rozprávkovým lesom, na ktorej deti hľadali známe rozprávkové postavy, a zároveň plnili rôzne hrové úlohy, za ktoré si vyslúžili sladkú odmenu a diplomy. Nechýbala ani diskotéka s obľúbenými tanečnými hitmi. Domov si deti odnášali okrem balíčkov s darčekmi aj dobrú náladu a skvelé zážitky zo spoločnej oslavy.
 
Text: Mgr. Anna Fabíková 
                  Fotografie: Mgr. Martina Pastoráková, Saskia Šragová,
                                                                            Mgr. Romana Bľandová, Mgr. Anna Fabíková
 
                                       
                          
                               Stretnutie so spisovateľkou Gabikou Futovou
 
     S našimi budúcimi školákmi a kamarátmi z 1. ročníka ZŠ Májové námestie sme sa zúčastnili návštevy knižnice Slniečko v Prešove, ktorá bola okrem prehliadky interiéru spojená s besedou so známou a veľmi úspešnou spisovateľkou pani Gabikou Futovou. Teta knihovníčka previedla deti knižnicou, vysvetlila, na čo knižnica slúži, čím je prospešná pre človeka, ako sa kniha vyrába a čo je najdôležitejšie, prečo a ako máme s knihou šetrne zaobchádzať.
     Po prehliadke nám teta Gabika porozprávala o svojom detstve, tvorbe a obsahu niektorých jej kníh pre deti a mládež. Deti ju zavalili  množstvom zvedavých a miestami aj vtipných otázok. Do triednej knižnice nám pribudli dve nové knihy s venovaním a vlastnoručným podpisom tety Gabiky.
 Popoludní deti nakreslili do triednej kroniky prekrásne kresby z dojímavého stretnutia. Vytvorili sme spomienkové leporelo Gabikinej prvotiny / Rozruch v škole na Kavuličovej ulici/, ktoré bude krášliť výstavku detských prác v knižnici Slniečko. 
     Celé dopoludnie bolo pre deti zaujímavé, inšpiratívne a hlavne poučné. V závere návštevy sme sa poďakovali obom tetám za ochotu, čas a príjemné chvíle strávené v ich spoločnosti.
                                                                            
                                                                    Beáta Strižovská        
 
 
 
                                    
 
Naše mesto – Prešov
 
Takýto názov má naša výstava, ktorú sme pripravili pri príležitosti osláv a oslobodenia nášho mesta Prešova. V piatok 18.1.2019 sme ukončili týždenný projekt „Naše mesto Prešov“.  Všetky aktivity a hry v projekte, boli zamerané na poznávanie historickej časti mesta a niektorých významných budov na pešej zóne v Prešove. Veľa sme sa o našom meste rozprávali, prezerali si knihy, pohľadnice navštívili pešiu zónu, stavali mesto z kociek a stavebníc, spievali sme si známu pieseň „A od Prešova“.  Naše mesto máme radi, preto ho chceme aj dobre poznať. Do projektu za zapojili všetky triedy z našej materskej školy.
Sylvia Luxová

Mikuláš v MŠ
 
Dnes (6.12.)  nás do materskej školy prišla navštíviť snehová vločka, s ktorou sa deti rozprávali o príchode Mikuláša do MŠ. Pripravila im rôzne zábavné aktivity, ktoré sa im veľmi páčili. Snažili sa ich čo najlepšie splniť, aby ich Mikuláš pochválil. Deti pre Mikuláša stavali zo skladačiek domček, zbierali stratené darčeky, triedili pomiešané rukavičky, hľadali schované čižmičky, prenášali na lyžičke bonbóny a zbierali rozsypané snehové vločky. Najväčšiu radosť mali z príchodu dlho očakávaného Mikuláša, ktorému zarecitovali básničky a zaspievali pekné pesničky. Mikuláš všetky deti za ich snahu odmenil sladkými dobrotami.
 
Zapísala A. Hiľovská

 Imatrikulácia
 
Nadišiel ten očakávaný deň, keď sme sa všetky triedy stretli na školskom dvore a slávnostne privítali novoprijaté deti do našej Materskej školy.
Deti s niektorými rodičmi zdolávali prekážkovú dráhu a za ich šikovnosť boli odmenené medailami smajlíka a diplomami.

Po slávnostnom privítaní nových kamarátov naša malá slávnosť pokračovala Šarkaniádou. Všetci spoločne sme súťažili v behu so šarkanmi na stanovištiach. Deti mali dobrú náladu, radosť z pohybu a zároveň tým podporili aj svoje zdravie.
V závere programu sme si všetci veselo zatancovali na detskej diskotéke spolu s rodičmi. Deti a rodičia odchádzali z tohto podujatia plní zážitkov a s úsmevom na tvári.
Zapísala: Mária Trúdičová
Foto: Mgr. Romana Bľandová

Farebná jeseň
 
 Slnečné jesenné dni sme využili na zrealizovanie projektu Pani Jeseň.
Celý týždeň od 1.10.2018 to u nás v MŠ Bratislavská hýrilo farbami. Každý deň sme chodili oblečení v určenej farbe a maľovali šaty pre pani Jeseň. V piatok sme sa pripravovali na záverečné ukončenie projektu. Dopoludnia deti ozdobovali šaty pani Jesene, vytvárali z prírodnín rôzne obrázky na školskom dvore a popoludní spolu s rodičmi zhotovovali jesenné strašidielka z tekvíc a prírodnín. Šikovní oteckovia pomáhali s prácami v našej Čarovnej záhrade. Nechýbala ani hudba a grilovačka. Odmenou za všetko čo sme spoločnými silami pripravili nám boli úsmevy a spokojnosť všetkých.
Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám pomáhali a zapojili sa do nášho projektu.

 
Renáta Havrvišová

Predplavecká príprava
 
My sa vody nebojíme a plávať sa rýchlo naučíme. Na predplaveckom výcviku sme sa veľa naučili. Vieme splývať, ponárať hlavu do vody, hľadať stratenú hračku a všelijaké iné odvážne kúsky. Preto je voda naša kamarátka.
 
                                                                                                                                      2. trieda
ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018:
VÝLET STARÁ ĽUBOVŇA

 
Materská škola na ulici Bratislavskej,
výchovu našich detí vždy posúva ďalej.
Nielen o deti naše sa stará,
aj pre rodičov aktivity vytvára.
 
Jeden víkend prežiť všetci spolu,
nápadom bol z radov rodičov.
Kto tam nebol, ten mal smolu,
učiteľky, deti, rodičia boli veľkou partičkou.
 
Prežili sme krásne chvíle, zažili toho veľa,
od výletu na hrad, cez tvorivé dielne,
oddych pri horúcej čokoláde v dedinke Hniezdne,
Stará Ľubovňa a penzión Dinda boli miestom nášho cieľa.
 
Videli sme toho veru dosť,
nielen našim deťom pre radosť.
Že spoznali sme sa, tiež je dobré,
zopakovať to, je viac než vhodné.
 
Vďaka patrí každému,
za atmosféru výletu,
účastníkovi veľkému aj malému.

 
                                                                                             Rodičia 4. triedy
123