MS Bratislavská
 Udalosti

Slávnostná imatrikulácia

V živote každého človeka sa občas vyskytnú okamihy, ktoré prevrátia zaužívané zvyky úplne naruby. Jedným z takýchto okamihov je aj príchod dieťaťa do materskej školy, najmä ak tam vstupuje po prvýkrát. Nechápe, prečo musí opustiť maminu bezpečnú náruč a vymeniť ju za náruč p. učiteľky. Postupne však slzičiek ubúda a malý škôlkar popoludní na mamkinu otázku „ako bolo v škôlke“ s hrdosťou odpovedá, že „dobre“.

Nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku. Keď sa septembrové slzičky takmer stratili, pripravili sme pre malých škôlkarov slávnostnú imatrikuláciu, na ktorú sme pozvali aj rodičov. Na slávnosti, ktorá sa uskutočnila 12.10.2022, vystúpili s krátkym programom deti zo všetkých tried. Na tých najmenších čakalo malé prekvapenie. Do cechu škôlkarov boli prijatí po splnení drobnej úlohy, ktorú hravo zvládli za asistencie svojich rodičov. P. riaditeľka všetkým novoprijatým deťom zaželala, aby sa im v našej MŠ darilo a aby sa v nej dobre cítili.

Záver programu patril detskej diskotéke.

Text: Mgr. Anna Fabíková

Fotografie: Mgr. Anna Fabíková, Mgr. Paulína Zemjánková

                                                                   Rozlúčka s predškolákmi

V piatok 24.6. 2022 , v spolupráci s MsÚ v Prešove, uskutočnila sa slávnostná rozlúčka s predškolákmi, ktorí sa za niekoľko mesiacov stanú žiakmi Základnej školy.

Na slávnosti sme si pripomenuli niektoré chvíle strávené v našej materskej škole. Niektoré boli veselé, iné možno smutnejšie. Všetko to, čo sme deťom vštepovali, čomu sme sa venovali a s deťmi realizovali v našej materskej škole, bolo zamerané na ich dobrú a kvalitnú prípravu na vstup do Základnej školy.

Chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli k peknej a slávnostnej atmosfére svojím prístupom a láskavým slovom. Verím, že slzičky dojatia, v niektorých detských očkách, v očiach rodičov, pani riaditeľky a pani učiteliek boli dôkazom toho, že čas, ktorý sme spoločne strávili , bol pre nás všetkých prínosom a zanechal v nás spoločné spomienky.


 

Mgr. Sylvia Luxová

                                                                      MDD

Konečne začali teplé dni, a ako každý rok, tak aj tento prišiel pekný sviatok, medzinárodný deň detí. A to sme oslávili tým, čo je deťom prirodzené a najbližšie - pohybom. Na školskom dvore sme pre pripravili stanovištia s rôznymi športovými aktivitami. Deti sa na chvíľu premenili na lezúce stonožky, skákajúce klokany, borcov prekážok, či triafačov loptičiek.

Deti sa snažili, statočne zvládali všetky aktivity, zabávali sa, povzbudzovali navzájom a s radosťou rozvíjali svoje schopnosti a zručnosti. Ako býva zvykom po dobrom výkone prišla aj zábavná časť, diskotéka s bublifukom a bublinkami.

Spoločne sme si užili príjemne predpoludnie plné hier a zábavy.

T. Kočišková, Mgr. Stanka Priputenová, Saskia Šragová

Naše mesto Prešov

Mesto, v ktorom žijeme, je plné historických a kultúrnych objektov a pamätihodností. Niektoré z nich poznávali aj naše deti počas realizácie interného projektu Naše mesto Prešov.

Najprv sledovali obrázkovú prezentáciu na interaktívnej tabuli, neskôr v priebehu celého týždňa riešili rôzne úlohy. Prezerali si publikácie o Prešove, oboznamovali sa s významnými dominantami mesta, skladali rozstrihané pohľadnice, vytvárali mesto Prešov z rôznych druhov stavebníc. Svoje predstavy o našom meste stvárnili aj výtvarnými činnosťami. Z vytvorených výtvarných dielok, plošných aj priestorových, sme v priestore materskej školy zriadili malú galériu, ktorú si mohli popozerať deti zo všetkých tried.

V závere týždňa naše najstaršie deti, predškoláci z 3. a 5. triedy, prezentovali získané poznatky počas detského kvízu, za čo si vyslúžili diplomy aj sladkú odmenu.

Mikuláš v našej škôlke

Šarkaniáda

Túto jeseň nám počasie praje a koncom novembra sme v jeden pekný, slnečný deň
zorganizovali s deťmi Šarkaniádu.
Deti si vyrobili, vyfarbili, olepili, vyzdobili svojho šarkana a spolu s ním plnili rôzne hry
a úlohy. Po školskom dvore sa lietalo, hádzalo aj viazalo, deti si rozvíjali svoje pohybové
schopnosti, zručnosti, motoriku aj vzájomnú spoluprácu.
Pestrými šarkanmi sa to tu hmýrilo jedna radosť.
Deťom sa hry páčili, zvládli všetky úlohy samostatne, či s menšou pomocou.
Zabavili sa, zasmiali aj zamotali chvosty a na záver šli veselo na obed.

Vo štvrtok 2.12. 2021 prišiel ten deň, na ktorý sa naši prípravkári veľmi
tešili.


             Na tento deň sme sa všetci pripravili. Bol to deň, kedy sme sa vybrali na návštevu ku
kamarátom zo Základnej školy Májové námestie.


              Pretože vonku zúri vírus a nemôžeme sa stretávať osobne, napísali sme im list. V liste
ich všetkých srdečne pozdravujeme, tešíme sa na spoluprácu a zároveň kladieme rôzne
zvedavé otázky, ktoré sa týkajú školského vyučovania.


              List sme doručili s krásnym farebným šarkanom, ktorého sme spoločne zhotovili.
Školáci nám zamávali zo svojej triedy cez okná a my sme ich pozdravili z vonku.


              Takto sme zahájili našu spoluprácu so žiakmi z 1.B. a s ich triednou p. učiteľkou Mgr.
Katarínou Turekovou. Teraz už budeme iba trpezlivo čakať na odpovede na naše otázky, aby
sme sa o základnej škole dozvedeli čo najviac.

                                                                                                    Prípravkári a pani učiteľky z 2. a 5. triedy

Projekt : Jeseň v prírode

Jeseň je tu a našej materskej škole sa podarilo v spolupráci s rodičmi uskutočniť projekt: „Jeseň v prírode.“

Jesenné strašidielka, obrazce z prírodnín, či z lístia sa stali ozdobou nášho školského dvora .

Všetkým , ktorí sa do projektu zapojili, patrí veľké ĎAKUJEM

                                   

                                                                   MDD

 Deň detí sme oslávili hrou na Hádankovo a spoločnou diskotékou na školskom dvore.

1234