MS Bratislavská
 Udalosti
V našej zdravej škôlke, rastieme zdravo
 
V piatok 24.11. 2017, bol v našej škôlke netradičný deň, ktorý bol venovaný zdravému stravovaniu a zdravej výžive našich detí. Týmto dňom sme spoločne ukončili týždeň aktivít pre deti, ktorý bol venovaný téme zdravej výživy. Všetky deti sa stretli v druhej triede, kde sme prostredníctvom pesničky Varím polievočku, „varili“ chutnú a zdravú, zeleninovú polievočku. Deti recitovali básničky o zelenine, ktorú sme potom pridali do našej  polievočky. Okrem toho, že sme sa pekne zabavili, naučili sme sa, že najzdravšie jedlo pre deti, ale aj dospelých  je ovocie a zelenina.

                                                                                                                Mgr. Sylvia Luxová
Našu materskú školu navštívila rybka Dorka. Detičky dostali omaľovánky Tárajka a Popletajky. Toto stretnutie pomohli zorganizovať aj dve mamičky, ktorým ďakujeme. Už o niekoľko dní budú mať všetky deti možnosť zatancovať a zaspievať si pesničky na ich novom CD - NAJveselšie pesničky pre Vaše detičky.
Pani jeseň
 
Pani  jeseň , ročné obdobie, ktoré nás obdarúva plodmi, paletou farieb, zavítala aj do materskej školy na Bratislavskej ulici.
V stredu 18. 10.2017 všetci škôlkári horeli nedočkavosťou. Veď ich čakalo opäť pekné popoludnie strávené so svojimi rodičmi. Najmenších čakala imutrikulácia. Po splnení úloh spolu s mamkou, či ockom prešli imaginárnou bránou materskej školy, dostali čelenku jesene a stali sa oficiálnymi škôlkármi. Potom sa pripojili k ostatným deťom, zapojili do tvorivých dielni, kde kreativita, fantázia, ale hlavne chuť niečo vytvoriť z plodov jesene boli hlavným cieľom nevšedného dňa. Veselé popoludnie ukončila grilovačka .  Rodičia grilovali, deti jedli, tancovali , ale hlavne všetci domov spokojní odchádzali.
 
Všetkým  patrí veľké  ĎAKUJEM
 
zapísala: uč.Chomjaková
foto: Žaneta Kubáneková /mamička z 5.tr./

ŠKOLSKÝ ROK  2016/2017

COUNTRY BÁL
 
Bol piatok poobede, 2. jún 2017 a brány materských škôl sa pomaly zatvárali. Triedy a školské dvory zívali prázdnotou, no v MŠ na Bratislavskej ulici bolo akosi rušno. Rozložené reproduktory, mikrofóny a kopa káblov prezrádzali, že sa čosi začína. Na školskom dvore sa postupne zhromažďovali rodičia, starí rodičia, deti, priatelia a netrpezlivo vyčkávali na otvorenie veselého popoludnia. „Vitajte na 2. ročníku Country bálu“ všetkých milo privítala p. riaditeľka Mgr. Eva Semanová v kovbojskom oblečení. A čo všetko čakalo na návštevníkov? Vystúpenia detí z Eboníčka, neutíchajúce piesne skupiny BB Country a samozrejme tančeky našich najmenších. Všetci si mohli pochutnať na cukrovej vate, popkorne a samozrejme na chutnom guľáši. Zábavu obohatila aj bohatá tombola. Veríme, že  pre všetkých to bolo úžasné popoludnie.
                                                                            uč. Chomjaková Olina

 
     Veľmi som sa tešila a bola som plná očakávania, čo country bál prinesie. Sedela som dávno pred začiatkom v prvej rade a pozorovala som detičky. Niektoré sa prišli s mamičkám predviesť, iné sa schovali a chceli rodičom priniesť prekvapenie v podobe kostýmu.
Milá p. učiteľka Saskia, ktorá nás sprevádzala celým country bálom ako moderátorka s pani riaditeľkou otvorili country bál a vystúpenia sa mohli začať.
Country bál otvorilo vystúpenie Ľudových krôčikov z Ebony a Boľavé zúbky pána Klavíra z Ebonička pod vedením p. Mimky. Bolo úžasné sledovať tie rozžiarené očká, ako sa tešili toľkému publiku, očkami hľadali rodičov a nenapadne sa snažili im zakývať a potom sa rýchlo sústrediť na choreografiu. Detičky nadšené, rodičia plný hrdosti, čo viac chcieť.
Program bol úžasný, pestrý, každá trieda predviedla to najkrajšie vystúpenie a pani učiteľkám patrí poklona a poďakovanie, že s deťmi mali trpezlivosť. Prinieslo to ovocie v podobe potlesku.
Keďže bolo horúco, ocenila som letný čajík, ktorý pani kuchárky rozdávali či detičkám či rodinným príslušníkom. Čapovaná kofola a pivko bolo skvelým osviežením. A keďže detičky určite po náročnom výkone na provizórnom pódiu vyhladli, nezabudli na nich pani kuchárky a uvarili skvelý guľáš, ktorý si mohli dať aj rodičia.
Bola som milo prekvapená aj množstvom darov, ktoré rodičia venovali do tomboly a vznikli tak rôznorodé a plné balíčky, ako do detskej tak aj do dospeláckej tomboly.
Pani riaditeľka a pani učiteľky Saskia a Romanka mali na starosti žrebovanie. A tu nastala opäť radosť v očkách, keď mohli detičky bežať s výherným lístkom pre darček.
Medzi losovaním nám spríjemnila čas kapela BB Country, kde sme si s detičkami a pani učiteľkami zatancovali. Detičky si tiež pochutnali na cukrovej vate a popcornu, čím im opäť vysmädlo a utekali sme si vziať ďalší čajík, aby sme sa mohli vrátiť do víru tanca.
Týmto by som sa chcela poďakovať všetkým pani učiteľkám, pani riaditeľke ale aj ostaným rodičom, ktorý prispievali k tomu, že tento Country bál bol úžasným zážitkom pre nás všetkých.
 
Žaneta Kubáneková  /rodič - 5. a 6. trieda/
 

 
Škola  v prírode - Drienica
 
     Hurááááá a je to tu...! Konečne nadišiel náš očakávaný deň  „D“,na ktorý sme sa všetci nesmierne  tešili. Autobus, pusinky, posledné zamávanie rodičom .Cieľ  - hotel  Javorna / Drienica/.   Po vybalení  kufrov sme  sa zoznámili s prostredím hotela  a neskôr  sme sa vybrali do  okolitej prírody.  Veru bolo čo obdivovať .Veď už samotný hotel  Javorna  leží v lone vysokých vrchov .
     V škole v prírode sme museli dodržiavať určitý poriadok ako v škôlke .Bolo nás dvadsať. Deň sme začínali krátkou rozcvičkou, potom bodovaním izieb, raňajkami, desiatou, obedom krátkym odpočinkom na izbách, olovrantom a večerou.  Prvé dva dni nám niektorým  bolo trošku clivo za rodičmi ale vedeli sme, že sme v dobrých a starostlivých rukách našich p. učiteliek .Po  prečítaní rozprávky na dobrú noc  pohladenie a božtek  zahnal obavy  a smútok. Prvé dva dni boli celkom fajn. Slniečko nám svietilo .V horskom  okolí  nás zaujali rôzne  rastlinky, kamene ,  chrobáky a motýle. Zbierali a lisovali  sme kvety na prípravu herbára. Hrali sme  sa na neďalekom ihrisku.. Keď sa  počasie pokazilo ,maľovali sme kamene do našej“ Čarovnej záhrady“ v škôlke, pripravovali  darčeky pre rodičov, navštívili krytú plaváreň, alebo  vypracovávali  úlohy ,ktoré nám zadali p. učiteľky. Najväčší zážitok bol  statočný koník Urín ,ktorý na svojom chrbte povozil  nielen nás, ale aj naše pani učiteľky.  Nezabudneme  na super  opekačku  a na chutné  špekáčiky, ktoré sme  si  opiekli nad ohňom. Navštívila nás aj p. riaditeľka .Svojou návštevou nás utvrdila  v tom , že na nás myslí a ľúbi  nás. Bolo nám fajn.
      Dni plynuli ako voda a už sme sa tešili na domov a svojich blízkych. Po príchode autobusu  ku škôlke na každého z nás už čakala mamka, ocko aj súrodenci  .Vybozkávali nás ,vystískali. Cítili sme sa ako hrdinovia ,veď sme dlhé  odlúčenie od rodičov aj hrdinský zvládli.

 

A . Christensen,  M. Vrábľová
Čarovná záhrada
 
     Jedným zo zameraní MŠ Bratislavská 3 v Prešove je aj utvárať u detí povedomie o ochrane prírody a životného prostredia, teda rozvíjať environmentálne cítenie.
     Preto sme zareagovali na výzvu  Sociálny Prešov -  na ich projekt „Zelená pre Prešov“  a získali finančnú dotáciu na vytvorenie vlastného projektu  „ČAROVNÁ ZÁHRADA“
     Cieľom tohto  projektu je vytvoriť z časti školského dvora bezpečnú oddychovo - relaxačnú zónu pre deti, rodičov a priateľov školy, a zároveň  zážitkovou formou poskytnúť deťom priestor na získanie základných vedomosti a zručnosti od prípravy pôdy, sadenia semienok kvetov, zeleninového záhonu, výsadby ovocných stromov a kríkov, starostlivosť a pozorovane ich rastu, až po zbieranie úrody.
     Je to neľahká úloha, no všetci – zamestnanci, rodičia a hlavne deti sme si vysúkali rukávy a pustili sa do práce.
Firma Asfalter nám odstránila starý asfalt na nevyužitej, nefunkčnej ploche a navozila obrovské množstvo hliny. 1. Mája – na Sviatok práce bola plocha pre budúcu „Čarovnú záhradu“  pripravená.
     Aj keď nám počasie veľmi neprialo, podarilo sa nám s pomocou rodičov zasadiť ovocné stromčeky a ovocné kríky. Každá trieda si posadila svoj stromček, o ktorý sa bude starať.
 
     Predškoláci si v triede posadili semienka rôznych rastlín a už sa tešia na vysádzanie zeleninovej a bylinkovej záhradky. Ešte nás čaká veľa práce, ale deti z našej škôlky sa tešia na ďalšie aktivity v Čarovnej záhrade a majú veľkú chuť pomáhať. Veríme, že prostredníctvom tohto projektu vypestujeme u detí potrebu čo najviac času tráviť v prírode a potrebu ochraňovať prírodu.

 

Renáta Harvišová

PLANÉTA  ZEM  MALA  NARODENINY 

 

     Slnečné jarné počasie nás škôlkárov spolu s rodičmi vylákalo na návštevu Ekoparku – zablahoželať našej planéte Zem k jej narodeninám.  

     Vysmiatí, natešení a športovo oblečení sme netrpezlivo čakali na náš autobus. Ujo šofér bol  presný ako hodinky, rýchlo zamieril do rozprávkovej krajiny. Matka príroda otvorila celú svoju náruč  a ponúkla nám toho veľmi veľa. Ale pekne poporiadku. 

Pod vysokánskym dubom nás privítala milá teta Dagmarka a prezradila, čo všetko si pre nás aj s tetou riaditeľkou Jankou pripravili. Poniektorí by sa hneď rozbehli na preliezky, ale túžba zúčastniť sa zaujímavých ekoaktivít zvíťazila. 

Po lesnom chodníčku sme nielenže pozorovali krásnu faunu parku – stromy, okrasné dreviny, pestrofarebné kvety, ale zahrali sme sa na lesných pátračov, ktorí hľadali na stromoch obrázky skrytých vtáčikov. 

Nadišla chvíľa, keď sme vstúpili do bezprostrednej blízkosti množstva zvierat. Naša sprievodkyňa nám priblížila ich rôzne druhy, ktoré sme pod jej dohľadom nakŕmili, prinesenou zeleninou a suchým chlebom. 

Zaujímavé to bolo aj v akvateráriu, kde sme videli, rôzne druhy rýb, korytnačky, myšky a  hady. 

Najzaujímavejšie bolo kreslenie obrázka usmiatej žabky a to nie farbičkami, ale trávou, hlinou a hlavičkou púpavy. 

No a zlatým, záverečným klincom našej návštevy, bolo spoločné zasadenie stromčeka – čerešne, o ktorý sa budeme spolu s rodičmi starať. 

Na nádherné dopoludnie strávené v Ekoparku, budeme vždy spomínať. Prinieslo nám nielen veľa zážitkov, zábavy, ale aj úžitok z poznania a radosť z pohybu. 

 

                                                                                                               uč. B. Strižovská 


 

Návšteva Ekoparku v  Prešove prekvapila  naše deti spolu s niektorými rodičmi, na ktorej si mohli pozrieť nielen zvieratká, ale ich aj nakŕmiť. Okrem toho bolo veľmi inšpiratívne ekokreslenie s rastlinami a hlinou, ktoré sa deťom aj rodičom veľmi páčilo. Hlavnou úlohou bolo vysadenie stromčeka čerešne, ktorá bude symbolizovať našu škôlku. Chcem vyzdvihnúť prácu našich učiteliek, ktoré každý deň sa starajú o naše deti , učia ich a vymýšľajú rôzne aktivity. Spoločné výlety sú prínosné pre obe strany.  

      Martina Tomášová rodič /MŠ-Bratislavská 3 , Prešov/ 


„V našej škôlke rastieme zdravo“ a nielen to. 
 
O zdravých potravinách a o tom, čo deťom neškodí sa učíme aj spoločne s rodičmi. V tvorivých dielňach v jednotlivých triedach sme si z niektorých obalov potravín vhodných pre deti zhotovili napríklad: zdravú tortu, zaujímavé sovičky, veselých Jogurtíkov a veľa iných vecí. Porozprávali sme sa o tom, čo je to výživová pyramída, aké potraviny by sme mali jesť najčastejšie, ktoré menej často, aby sme si nepokazili žalúdok a aby z nás boli pekné a zdravé deti.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Mgr. Sylvia Luxová

Učíme sa korčuľovať

V našej materskej škole ponúkame deťom rôzne nadštandardné aktivity zamerané na rozvíjanie pohybových zručností, podporovanie zdravia a osvojovanie si zdravého životného štýlu. Jednou z týchto aktivít je pohyb na ľade a získavanie elementárnych zručností pri nácviku korčuľovania. Deti od veku štyroch rokov, ktoré rodičia prihlásili na trojmesačný intenzívny kurz korčuľovania, sa pravidelne dvakrát v týždni venujú získavaniu prvých skúseností s pohybom na ľade pod vedením kvalifikovaných inštruktorov na štadióne v PKS Aréna. Rozdelené do troch skupín podľa úrovne aktuálnych zručností skúšajú prvé krôčiky na ľade, odrážanie a prenášanie váhy z nohy na nohu, postupne aj zatáčanie, slalomovú jazdu, zastavenie pohybu. Výborne zvládajú aj zdvíhanie sa z ľadu po prípadnom páde. Z každého drobného úspechu a pokroku sa tešia a pohyb na korčuliach si doslova užívajú. Možno z nich raz vyrastú úspešní športovci a reprezentanti nášho mesta.
Text a fotografie: Mgr. Anna Fabíková

Fašiangový karneval
 
Fašiangy sú najveselejším obdobím roka, kde neodmysliteľnou súčasťou fašiangových zábav je maska. V znamení fašiangových zvykov a tradícií sa niesol fašiangový karneval aj v našej super MŠ. Tomuto všetkému predchádzali veľké prípravy detí spolu s učiteľkami a personálom, no nechýbala ani pomoc zo strany rodičov. Ku každému karnevalu patrí výzdoba, zhotovovanie masiek a programu, ktorý bol naozaj pestrý a zábavný vďaka dvom sestričkám ježibabkám – Miladke a Beátke. Medzi deti prileteli na metlách a šou sa začala. Deti ukázali svoju šikovnosť vo veselých hrách a tancoch. Trieda bola premenená na veselú rozprávku stríg, víl, princezien, zvieratiek a rôznych rozprávkových bytostí. V závere babky ježibabky odmenili všetky masky čokoládovými medovníkmi a ježibabským diplomom. Spokojnosť všetkých detí bola pre nás veľkou odmenou a potešením. Po takomto radostnom ukončení zimy sa už všetci tešíme na teplú jar, pretože keď doznieva fašiangová muzika, babka Zima na sto zámkov zamyká svoj zimný svet.
 
 Beáta Strižovská


Básničkovo


 

S Meluzínou sme sa rozlúčili v našom školskom Básničkove, kde deti recitovali básničky na tému zima. Zároveň sme si trochu netradične spríjemnili dopoludnie v našej škôlke.
Mgr. Sylvia Luxová
 123