MS Bratislavská
 Udalosti

ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

Karneval 2020

Tak, ako každý rok sa v našej materskej škole realizoval Karneval. Obľúbená akcia našich detí sa premenila na kúzelné chvíle plné nádherných masiek, zábavy a úsmevov. Na deti čakala veľká módna prehliadka kostýmov spojená s tanečnou choreografiou, predstavením svojich masiek a následnou veľkou spoločnou diskotékou. Na triedach pre deti čakalo pohostenie a spoločne s pani učiteľkami si detičky užili veľa zábavy. 

„Moje mesto“

Oslobodenie Prešova  sme si pripomenuli  rôznymi  zábavnými aktivitami . Poznali  čo je  mesto, ako vzniklo, aké bolo stredoveké mesto ,kto mohol udeliť mestu titul slobodné kráľovské .Súčasťou  každého aj toho nášho mesta bolo a je  historické námestie pozostávajúce z nádherných meštianskych domov. Na interaktívnej tabuli sme našli  dobové fotografie starého Prešova. Porovnávali a opisovali sme  starú architektúru s novou . Aj  na vychádzke v okolí na nás čakal kus histórie v podobe  malej zvonice stojacej uprostred  sídliska Šváby. Ďalšie dni venované Prešovu boli zamerané na hry, a skladanie  puzzle. Záver týždňa  patril výstavke výtvarných prác prezentovaných  vlastnou tvorbou k téme: “Moje mesto“ Naše  mesto milujeme a sme naň právom hrdí.

Korčuľovanie

Deti z prvej, štvrtej a šiestej triedy úspešne absolvovali korčuliarsky kurz, ktorý zvládli na jednotku.

Mikuláš v MŠ

Deti v MŠ navštívila Snehová Vločka, ktorá im pripravila rôzne zábavno-pohybové aktivity. Deti pre Mikuláša hľadali stratené mikulášske balíčky, prenášali na vareškách ovocie, zbierali rozsypané snehové vločky, snehuliakovi hádzali papierové gule do bruška, pre Mikulášových sobov nazbierali gaštany a nakoniec priniesli Mikulášovi aj cukríky na drevených lyžiciach. Plnenie aktivít na jednotlivých stanovištiach deti zaujalo, boli disciplinované, mali dobrú náladu a zároveň si zdokonaľovali svoje pohybové schopnosti, čím podporili svoje  zdravie.
Keď konečne prišiel Mikuláš do našej MŠ, deti mu zarecitovali básničky a zaspievali pesničky o Mikulášovi a zime. Mikuláš pochválil všetky deti za ich šikovnosť a obdaroval ich sladkými dobrotami.

 

ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Zdravie v Čarovnej záhrade
- je názov školského projektu, do ktorého sa zapojili všetky deti z našej materskej školy. Realizovali sme ho v týždni od 3.6.-7.6. 2019. Deti plnili rôzne úlohy a oboznamovali sa s niektorými rastlinami a ich plodmi. Prostredníctvom rôznych aktivít sa dozvedeli, že „zdravie“ si môžeme vypestovať v našej záhradke. Ako ? Jednoducho. Najprv sme sa naučili o rastlinke, jej častiach a plodoch a o tom, ako sa o ňu treba starať.  Potom sme ju zasadili do našej Čarovnej záhrady. Deti všetky činnosti nielen pozorovali, ale svoje vedomosti prezentovali svojim kamarátom v inej triede a spolupracovali pri sadení priesad. Dozvedeli sa o tom, aké vitamíny obsahuje ovocie, či zelenina, ktoré zasadíme. Zistili sme, že vitamíny sú veľmi dôležité a prospešné pre naše zdravie.
Mgr. Sylvia Luxová
                                             Medzinárodný deň detí
 
     Sviatok detí sme v našej materskej škole oslávili „rozprávkovo“. Po bábkovom predstavení pozval rozprávkový škriatok všetky deti na cestu rozprávkovým lesom, na ktorej deti hľadali známe rozprávkové postavy, a zároveň plnili rôzne hrové úlohy, za ktoré si vyslúžili sladkú odmenu a diplomy. Nechýbala ani diskotéka s obľúbenými tanečnými hitmi. Domov si deti odnášali okrem balíčkov s darčekmi aj dobrú náladu a skvelé zážitky zo spoločnej oslavy.
 
Text: Mgr. Anna Fabíková 
                  Fotografie: Mgr. Martina Pastoráková, Saskia Šragová,
                                                                            Mgr. Romana Bľandová, Mgr. Anna Fabíková
 
                                       
                          
                               Stretnutie so spisovateľkou Gabikou Futovou
 
     S našimi budúcimi školákmi a kamarátmi z 1. ročníka ZŠ Májové námestie sme sa zúčastnili návštevy knižnice Slniečko v Prešove, ktorá bola okrem prehliadky interiéru spojená s besedou so známou a veľmi úspešnou spisovateľkou pani Gabikou Futovou. Teta knihovníčka previedla deti knižnicou, vysvetlila, na čo knižnica slúži, čím je prospešná pre človeka, ako sa kniha vyrába a čo je najdôležitejšie, prečo a ako máme s knihou šetrne zaobchádzať.
     Po prehliadke nám teta Gabika porozprávala o svojom detstve, tvorbe a obsahu niektorých jej kníh pre deti a mládež. Deti ju zavalili  množstvom zvedavých a miestami aj vtipných otázok. Do triednej knižnice nám pribudli dve nové knihy s venovaním a vlastnoručným podpisom tety Gabiky.
 Popoludní deti nakreslili do triednej kroniky prekrásne kresby z dojímavého stretnutia. Vytvorili sme spomienkové leporelo Gabikinej prvotiny / Rozruch v škole na Kavuličovej ulici/, ktoré bude krášliť výstavku detských prác v knižnici Slniečko. 
     Celé dopoludnie bolo pre deti zaujímavé, inšpiratívne a hlavne poučné. V závere návštevy sme sa poďakovali obom tetám za ochotu, čas a príjemné chvíle strávené v ich spoločnosti.
                                                                            
                                                                    Beáta Strižovská        
 
 
 
                                    
 
Naše mesto – Prešov
 
Takýto názov má naša výstava, ktorú sme pripravili pri príležitosti osláv a oslobodenia nášho mesta Prešova. V piatok 18.1.2019 sme ukončili týždenný projekt „Naše mesto Prešov“.  Všetky aktivity a hry v projekte, boli zamerané na poznávanie historickej časti mesta a niektorých významných budov na pešej zóne v Prešove. Veľa sme sa o našom meste rozprávali, prezerali si knihy, pohľadnice navštívili pešiu zónu, stavali mesto z kociek a stavebníc, spievali sme si známu pieseň „A od Prešova“.  Naše mesto máme radi, preto ho chceme aj dobre poznať. Do projektu za zapojili všetky triedy z našej materskej školy.
Sylvia Luxová

Mikuláš v MŠ
 
Dnes (6.12.)  nás do materskej školy prišla navštíviť snehová vločka, s ktorou sa deti rozprávali o príchode Mikuláša do MŠ. Pripravila im rôzne zábavné aktivity, ktoré sa im veľmi páčili. Snažili sa ich čo najlepšie splniť, aby ich Mikuláš pochválil. Deti pre Mikuláša stavali zo skladačiek domček, zbierali stratené darčeky, triedili pomiešané rukavičky, hľadali schované čižmičky, prenášali na lyžičke bonbóny a zbierali rozsypané snehové vločky. Najväčšiu radosť mali z príchodu dlho očakávaného Mikuláša, ktorému zarecitovali básničky a zaspievali pekné pesničky. Mikuláš všetky deti za ich snahu odmenil sladkými dobrotami.
 
Zapísala A. Hiľovská

 Imatrikulácia
 
Nadišiel ten očakávaný deň, keď sme sa všetky triedy stretli na školskom dvore a slávnostne privítali novoprijaté deti do našej Materskej školy.
Deti s niektorými rodičmi zdolávali prekážkovú dráhu a za ich šikovnosť boli odmenené medailami smajlíka a diplomami.

Po slávnostnom privítaní nových kamarátov naša malá slávnosť pokračovala Šarkaniádou. Všetci spoločne sme súťažili v behu so šarkanmi na stanovištiach. Deti mali dobrú náladu, radosť z pohybu a zároveň tým podporili aj svoje zdravie.
V závere programu sme si všetci veselo zatancovali na detskej diskotéke spolu s rodičmi. Deti a rodičia odchádzali z tohto podujatia plní zážitkov a s úsmevom na tvári.
Zapísala: Mária Trúdičová
Foto: Mgr. Romana Bľandová
1234