MS Bratislavská
 Udalosti
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
PRE RODIČOV NOVOPRIJATÝCH DETÍ
 
Materská škola je zložená o 4 pavilónov :
 • hospodárskeho, kde je hlavný vchod do budovy, kancelárie, kuchyňa a práčovňa,
 • 3 pavilóny, v ktorých sú triedy pre deti rôznych vekových skupín.
Pavilóny sú označené číslami 1, 2, 3 nad vchodovými dverami každého z nich. V každom pavilóne sú dve triedy (na prízemí a na poschodí), ktoré sú očíslované a majú aj svoj názov.
PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY:
6.00 – 7.00  a   16.00 -17.00 (tzv. služba) je v 1 pavilóne v 1 triede na prízemí
7.00-16.00  sú deti vo svojich triedach
 
Prehľad zadelenia detí do jednotlivých tried bude dostupný pri hlavnom vchode.
 
Dieťa bude potrebovať:
 • Pevnú obuv na prezutie
 • Pyžamo
 • Niečo na prezlečenie v prípade že sa ušpiní
 • Vešiačik do skrinky
 
Pri nástupe do MŠ je potrebné odovzdať triednej učiteľke:
 • aktuálne lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, alebo rodič podpisom potvrdí  príchod z bezinfekčného prostredia,
 • vyplnené a podpísané tlačivá, ktoré si tu môžete stiahnuť
  • informovaný súhlas na používanie osobných údajov pre potreby MŠ
  • súhlas na propagáciu prevádzkovateľa
  • splnomocnenie o preberaní dieťaťa inou osobou ( podľa záujmu )
  • prihláška na stravu
               V opačnom prípade ich budete ráno vypisovať v šatni, čo Vás môže zdržať.
Ďalšie dôležité informácie nájdete  v  Školskom poriadku  a zároveň Vám budú podané na triednych aktívoch v prvých týždňoch
 
Milí rodičia,
Vaše dieťa, ktoré bolo doteraz doma, nastupuje do materskej školy. Je to zmena pre celú rodinu, ale hlavne pre samotné dieťa, ktoré v tejto novej situácii potrebuje istý čas adaptácie na nové prostredie a nových ľudí. Tak ako každé dieťa je iné, je vychovávané v  inom prostredí, tak aj doba adaptácie je individuálna. Jej dĺžka  môže trvať pár dní ale aj niekoľko týždňov. Veľmi často sa stáva, že dieťa, ktoré prvé dni a týždne odvážne prichádza do triedy, odrazu vzdoruje a odmieta ísť do materskej školy. Vtedy je dôležité, aby ste Vy, rodičia,  ostali  pevní a vydržali tento detský tlak, aby  ho miesto ľútosti pokojne povzbudzovali a motivovali na nových kamarátov a spoločné hry s nimi. Častými prejavmi prvých dní v materskej škole sú plač a únava dieťaťa. Buďte na to pripravení a naučte sa správne reagovať bez pocitu viny z toho, že dieťa je v materskej škole a strach či to bez mamy zvládne. Vaše dieťa to napätie a strach vycíti a bude reagovať podobne, ako jeho ustráchaná a vystresovaná mamička. Dôverujte nám, našim skúsenostiam,  komunikujte s nami, spolupracujte s nami, aby vaše dieťa malo z materskej školy len tie najkrajšie spomienky.   

Prijmite niekoľko rád, aby ste nástup do Materskej školy zvládli s úsmevom :

• Ešte pred nástupom do materskej školy trénujte dieťa na krátke odlúčenie od mamy na dohodnutú dobu. Príležitostné odlúčenie umožní dieťaťu získať istotu, že sa mu mama vráti.                       Umožnite dieťaťu  tráviť čas (hrať sa) s rovesníkmi (napr. detské ihrisko), aby sa naučilo s nimi spolupracovať, hovoriť a hrať sa. Vytvárajú sa tak   sociálne a komunikačné zručnosti, ktoré si v materskej škole deti precvičujú.

• Rozprávajte sa s dieťaťom o materskej škole a ešte pred nástupom sa choďte s dieťaťom poprechádzať do blízkosti materskej školy a preskúmajte s ním okolie.

Nestrašte ho nástupom do materskej školy a ani nedovoľte nikomu z okolia, aby ho podobne zastrašoval (veď tam sa naučíš, tam budeš musieť poslúchať). Vyvoláte tým u dieťaťa strach a obavy.

• Skúste cestou do materskej školy dieťa zaujať rozprávaním, čo budete robiť vy, kým sa bude hrať.
Vždy dopredu informujte učiteľku o zvláštnostiach dieťaťa, o ktorých viete, len ste ich nepovedali (napr. alergie, zlozvyky, cumlík, palček v ústach, obhrýzanie nechtov a pod.).

Komunikujte s učiteľkou s úsmevom. Ak máte výhrady k jej prístupu k dieťaťu riešte mimo neho.

Nepúšťajte sa do veľkých rečí s učiteľkou hneď ráno. Ak vás zaujíma, ako sa darí vášmu dieťaťu, informujte sa radšej popoludní, pred odchodom z materskej školy.

Pri nástojčivom plači až afektoch sa snažte dieťa odovzdať učiteľke čo najrýchlejšie, bez zbytočného dlhého lúčenia, tíšenia, prehovárania. Ubezpečte ho, že určite poň prídete.

• Začiatok v materskej škole je pre deti telesne náročný a únavný. Bezprostredne po návšteve materskej školy dieťa potrebuje čas na odpočinok. Väčšie aktivitami, ako veľký nákup, prechádzku po meste, návštevu ihriska a pod., odložte ich na inokedy.

Požiadavkou zo strany MŠ je, aby dieťa pri prijímaní do MŠ malo osvojené:
 • základné hygienické návyky (vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa obslúžiť pri použití WC, umývať si ruky s vyhrnutými rukávmi a pod.)
 • základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať)
 • základné stravovacie návyky (vedieť samostatne jesť lyžicou a piť z pohára )
 • základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou