MS Bratislavská
 Udalosti


Projekty:


  • Zdravý úsmev, Dopraváčik, Ježko Separko, Hip-Hopáčik,

  • Exkurzie: knižnica, soľná jaskyňa, saunovanie,

  • Spolupráca s klubom dôchodcov, Vianočné besiedky, MDD,