MS Bratislavská
 Udalosti

predsedníčka RŠ:         Renáta Harvišová -  zástupca pedagogických zamestnancov

podpredsedníčka RŠ:   Oľga Chomjaková -  zástupca pedagogických zamestnancov

člen RŠ:                        Alena Pilipová -  zástupca nepedagogických zamestnancov
člen RŠ:                        Ing. Maroš Kačala  -  zástupca rodičov
člen RŠ:                        Ján Pjatak -  zástupca rodičov
člen RŠ:                        Mgr. Terézia Kovalik Slančová, PhD -  zástupca rodičov
člen RŠ:                        Richard Dubovický  -  zástupca zriaďovateľa
člen RŠ:                        PaedDr, Mária Majirská -  zástupca zriaďovateľa
člen RŠ:                        Zuzana Tkáčová -  zástupca zriaďovateľa

Aktualizované 14.02.2023