MS Bratislavská
 Udalosti

Veselý karneval

Krásne masky, pekná výzdoba a skvelý program... Takto by sme v krátkosti mohli charakterizovať náš tohtoročný fašiangový karneval.

Zo života triedy

V prvom polroku školského roku 2023/ 2024 sme realizovali v materskej škole niekoľko skvelých podujatí, ako Farebný týždeň s módnou prehliadkou, Šarkaniádu, divadelné predstavenie spojené s návštevou Mikuláša a vianočnú besiedku.

Zážitky z karnevalu

Náš prvý karneval sa vydaril perfektne. Deti sa v triede zabávali, predstavovali sa ako karnevalové masky a zúčastnili sa aj spoločného programu materskej školy.

Vianočná besiedka

Počas vianočnej besiedky naše deti predviedli rodičom krátky program s vianočnými tančekmi a pesničkami. Potom vyrábali spolu s rodičmi vianočné ozdoby. A nakoniec ich čakalo prekvapenie – pod stromčekom našli veľa nových hračiek od Ježiška.

Návšteva Mikuláša

V decembri nás navštívil Mikuláš a priniesol nám sladké balíčky.

Šarkaniáda

Počas spoločnej šarkaniády naše deti plnili na stanovištiach rôzne pohybové úlohy.

                                                             Farebná jeseň

V októbri sa naša trieda zapojila do spoločného týždenného projektu MŠ Farebná jeseň. Každý deň prichádzali deti do materskej školy oblečené v iných farbách a týmto farbám boli prispôsobené aj hry a aktivity počas jednotlivých dní v týždni. V závere týždňa plnili deti spoločnú úlohu na školskom dvore – prírodniny ukladali do tvaru veľkého jesenného listu.

                                                                 Zážitky zo slávnostnej imatrikulácie

Naše nové deti sme ešte raz slávnostne „prijali“ do materskej školy na spoločnej imatrikulácii, ktorá sa uskutočnila 12. októbra 2022 na školskom dvore.

Staršie deti z ostatných tried pripravili pre nováčikov krátky program, v ktorom predviedli, aké sú šikovné a čo všetko už dokážu.

A potom sme sa všetci spolu zabávali na detskej diskotéke.

                                                          September v materskej škole

V tomto školskom roku sme v našej triede privítali nováčikov, malé deti, ktoré do MŠ prišli po prvýkrát. A ako to už chodí, začiatky neboli ľahké – prvé odlúčenia od mamičiek sprevádzalo veľa slzičiek.

Avšak prešlo pár dní a slzičky nahradili prvé úsmevy, prvé spoločné hry, prvé výtvory... Nebojte sa, mamičky, je nám tu spolu dobre a veselo.

                                                                Rozlúčka predškolákov

V piatok, 24. júna 2022, deti 3. triedy absolvovali za účasti rodičov slávnostnú rozlúčku s materskou školou na Mestskom úrade v Prešove.

Všetkým predškolákom prajeme úspešný vstup do základnej školy a príjemné prázdniny!

Výlet predškolákov

Dlho očakávaný výlet na Sigord sa konečne stal skutočnosťou. A vydaril sa vskutku perfektne. Počasie ako z katalógu, nádherná príroda, dobrá nálada... Deti najviac uchvátilo prekonávanie prírodných prekážok po tzv. Sigordskom koľečku okolo vodnej nádrže. A na záver už len hry na lúke, maškrtenie a veselá pesnička...

Sviatok detí

Počas oslavy MDD bolo u nás veselo. Deti súťažili v rôznych športových disciplínach na školskom dvore a zabávali sa na detskej diskotéke.

123