MS Bratislavská
 Udalosti

                                                             Farebná jeseň

V októbri sa naša trieda zapojila do spoločného týždenného projektu MŠ Farebná jeseň. Každý deň prichádzali deti do materskej školy oblečené v iných farbách a týmto farbám boli prispôsobené aj hry a aktivity počas jednotlivých dní v týždni. V závere týždňa plnili deti spoločnú úlohu na školskom dvore – prírodniny ukladali do tvaru veľkého jesenného listu.

                                                                 Zážitky zo slávnostnej imatrikulácie

Naše nové deti sme ešte raz slávnostne „prijali“ do materskej školy na spoločnej imatrikulácii, ktorá sa uskutočnila 12. októbra 2022 na školskom dvore.

Staršie deti z ostatných tried pripravili pre nováčikov krátky program, v ktorom predviedli, aké sú šikovné a čo všetko už dokážu.

A potom sme sa všetci spolu zabávali na detskej diskotéke.

                                                          September v materskej škole

V tomto školskom roku sme v našej triede privítali nováčikov, malé deti, ktoré do MŠ prišli po prvýkrát. A ako to už chodí, začiatky neboli ľahké – prvé odlúčenia od mamičiek sprevádzalo veľa slzičiek.

Avšak prešlo pár dní a slzičky nahradili prvé úsmevy, prvé spoločné hry, prvé výtvory... Nebojte sa, mamičky, je nám tu spolu dobre a veselo.

Zvolená sekcia aktuálne neobsahuje žiadne položky.

                                                                Rozlúčka predškolákov

V piatok, 24. júna 2022, deti 3. triedy absolvovali za účasti rodičov slávnostnú rozlúčku s materskou školou na Mestskom úrade v Prešove.

Všetkým predškolákom prajeme úspešný vstup do základnej školy a príjemné prázdniny!

Výlet predškolákov

Dlho očakávaný výlet na Sigord sa konečne stal skutočnosťou. A vydaril sa vskutku perfektne. Počasie ako z katalógu, nádherná príroda, dobrá nálada... Deti najviac uchvátilo prekonávanie prírodných prekážok po tzv. Sigordskom koľečku okolo vodnej nádrže. A na záver už len hry na lúke, maškrtenie a veselá pesnička...

Sviatok detí

Počas oslavy MDD bolo u nás veselo. Deti súťažili v rôznych športových disciplínach na školskom dvore a zabávali sa na detskej diskotéke.

Naše zážitky

Počas tohtoročnej jari sme v materskej škole zažili veľa zaujímavého. S návštevami a podujatiami sa po uvoľnení protipandemických opatrení akoby vrece roztrhlo. Absolvovali sme kurz korčuľovania v PSK Aréne pod vedením skúsených trénerov. Navštívili nás ujovia policajti, hasiči, sokoliari... My sme sa zasa vybrali na exkurziu do Ekoparku. A naša Ninka reprezentovala našu MŠ na podujatí Kriedová rozprávka.

Motýlia záhrada

Pekné chvíle sme zažili aj pri pozorovaní vývoja motýľa. Do triedy sme si objednali Motýliu záhradu s desiatimi húseničkami. Tie veľmi rýchlo narástli a premenili sa na kukly. Najväčšie prekvapenie prišlo po jednom víkende. Z kukiel sa pomaly súkali na svetlo sveta jeden po druhom prekrásne motýle – bábôčky bodliakové. Po niekoľkých dňoch sme motýle vypustili do prírody.

Hrali sme divadlo

V marci sme v rámci realizácie nášho školského projektu ROZPRÁVKOVO hrali aj divadlo. Pripravili sme spolu s deťmi divadelné kulisy a dramatizáciu rozprávky Soľ nad zlato. Na divadelné predstavenie sme pozvali kamarátov z 5. triedy. Deti z 5. triedy pre nás na oplátku pripravili dramatizáciu rozprávky Tri prasiatka. Okrem toho sme sa spolu aj zahrali – skladali sme puzzle, hádali sme hádanky o rozprávkach, predvádzali niektoré rozprávkové postavy.

Návšteva knižnice

V marci, mesiaci kníh, sme navštívili Knižnicu P. O. Hviezdoslava na Exnárovej ulici v Prešove. Deti sa oboznámili s prostredím, účelom a fungovaním knižnice, a zároveň si poprezerali mnoho rozprávkových, ale aj náučných kníh s obrázkami.

Fašiangový karneval

Dňa 17.02.2022 bolo v našej MŠ veselo. Už ráno prichádzali deti do triedy v krásnych maskách a veselej nálade. Počas hier predvádzali svoje kostýmy aj postavy, za ktoré boli prezlečené. Oficiálne predstavovanie masiek však prišlo na rad až neskôr. Potom nasledovali aj rôzne súťaže a spoločné hry. A samozrejme, nechýbal ani tanec a karnevalové pohostenie. Škoda len, že sme kvôli pandemickým opatreniam nemohli navštíviť deti z iných tried ani absolvovať spoločný program. Inak sa všetko vydarilo na jednotku.

Zo života triedy

Aj keď sú naše deti v tejto neľahkej dobe ukrátené o mnohé kultúrne či športové podujatia a spoločné akcie s rodičmi, snažíme sa pre ne zabezpečovať aspoň tie, ktoré sa dajú realizovať vo vlastnej triede alebo na školskom dvore. Napriek všakovakým obmedzeniam a karanténnym opatreniam sa nám podarilo v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu počas prvého polroka školského roka 2021/2022 uskutočniť viaceré interné projekty a netradičné dni, ako napríklad Jeseň v prírode, Šarkaniáda, Návšteva Mikuláša, oslava Vianoc či projekt Naše mesto Prešov.

12