MS Bratislavská
 Udalosti
Ľudové tradície
 
Návšteva Mikuláša a besiedka

My sme malé detičky, chodíme do jedničky.
Veľa sme sa naučili, ešte viacej zažili.
Čo nás ešte čaká?
Veľa zážitkov a niečo nové stále nás láka.