MS Bratislavská
 Udalosti

Návšteva Planetária a Hvezdárne

Koncom februára 4,5 a 6 ročné deti navštívili Planetárium v našom meste.  

                  Vypočuli si krátky výklad o Hvezdárni a Planetáriu, čo sa tam deje a pozoruje. Pozreli si aj pekný príbeh o hviezdnej

                  oblohe,  dozvedeli sa prečo Slnko žiari, aké je veľké, čo sú to hviezdy a ako funguje vesmír.

                                                                                                                                      Uč. T. Kočišková, S.Luxová

Fašiangový karneval

Na našom karnevale sa deti nielen zabávali, predstavovali svoje masky a rôzne rekvizity, ale sledovali aj krátke divadielko na motívy rozprávky Červená čiapočka, ktoré im zahrali p. učiteľky Anka a Paulínka. Potom plnili niekoľko hrových úloh, ktoré súviseli so sledovanou rozprávkou. Záver karnevalu patril spoločnej diskotéke a obľúbeným tanečným hitom.

Text: Mgr. Anna Fabíková

Fotografie: Mgr. Paulína Zemjánková

Poznáš svoje mesto?

Počas celého týždňa sme sa oboznamovali s naším krásnym mestom Prešov. Využívali sme vlastné poznatky a skúsenosti, ale aj obrázky a videá o Prešove. Hrali sme sa hry na architektov a stavali z kociek stavby a budovy v Prešove, spievali sme pieseň: A od Prešova, hrali sme sa na autobus a „cestovali“ po Prešove v triede. S predškolákmi sme navštívili Múzeum v Solivare.

V závere týždňa deti zo všetkých tried vyjadrili svoje zážitky výtvarným prejavom. Výstavky prác na tému Moje mesto Prešov si mali možnosť pozrieť aj rodičia v jednotlivých šatniach tried.

Deti sme viedli k tomu, aby mesto, v ktorom bývajú poznali, aby k nemu nadobudli pekný vzťah, starali sa oň a zveľaďovali ho.

Šarkaniáda

Posledné dni novembra sa niesli v hesle ,,šarkany,,. Deti si v škôlke, aj doma zhotovili šarkany rôznych tvarov, veľkostí a farieb. Deti spolu so šarkanmi súťažili, lietali a prekonávali prekážky.

Zatancovali si a za odmenu, snahu a výkony, každé dieťa dostalo diplom.

uč. Mgr. S.Priputenová, T. Kočišková, S.Šragová

Slávnostná imatrikulácia

V živote každého človeka sa občas vyskytnú okamihy, ktoré prevrátia zaužívané zvyky úplne naruby. Jedným z takýchto okamihov je aj príchod dieťaťa do materskej školy, najmä ak tam vstupuje po prvýkrát. Nechápe, prečo musí opustiť maminu bezpečnú náruč a vymeniť ju za náruč p. učiteľky. Postupne však slzičiek ubúda a malý škôlkar popoludní na mamkinu otázku „ako bolo v škôlke“ s hrdosťou odpovedá, že „dobre“.

Nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku. Keď sa septembrové slzičky takmer stratili, pripravili sme pre malých škôlkarov slávnostnú imatrikuláciu, na ktorú sme pozvali aj rodičov. Na slávnosti, ktorá sa uskutočnila 12.10.2022, vystúpili s krátkym programom deti zo všetkých tried. Na tých najmenších čakalo malé prekvapenie. Do cechu škôlkarov boli prijatí po splnení drobnej úlohy, ktorú hravo zvládli za asistencie svojich rodičov. P. riaditeľka všetkým novoprijatým deťom zaželala, aby sa im v našej MŠ darilo a aby sa v nej dobre cítili.

Záver programu patril detskej diskotéke.

Text: Mgr. Anna Fabíková

Fotografie: Mgr. Anna Fabíková, Mgr. Paulína Zemjánková

                                                                   Rozlúčka s predškolákmi

V piatok 24.6. 2022 , v spolupráci s MsÚ v Prešove, uskutočnila sa slávnostná rozlúčka s predškolákmi, ktorí sa za niekoľko mesiacov stanú žiakmi Základnej školy.

Na slávnosti sme si pripomenuli niektoré chvíle strávené v našej materskej škole. Niektoré boli veselé, iné možno smutnejšie. Všetko to, čo sme deťom vštepovali, čomu sme sa venovali a s deťmi realizovali v našej materskej škole, bolo zamerané na ich dobrú a kvalitnú prípravu na vstup do Základnej školy.

Chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli k peknej a slávnostnej atmosfére svojím prístupom a láskavým slovom. Verím, že slzičky dojatia, v niektorých detských očkách, v očiach rodičov, pani riaditeľky a pani učiteliek boli dôkazom toho, že čas, ktorý sme spoločne strávili , bol pre nás všetkých prínosom a zanechal v nás spoločné spomienky.


 

Mgr. Sylvia Luxová

                                                                      MDD

Konečne začali teplé dni, a ako každý rok, tak aj tento prišiel pekný sviatok, medzinárodný deň detí. A to sme oslávili tým, čo je deťom prirodzené a najbližšie - pohybom. Na školskom dvore sme pre pripravili stanovištia s rôznymi športovými aktivitami. Deti sa na chvíľu premenili na lezúce stonožky, skákajúce klokany, borcov prekážok, či triafačov loptičiek.

Deti sa snažili, statočne zvládali všetky aktivity, zabávali sa, povzbudzovali navzájom a s radosťou rozvíjali svoje schopnosti a zručnosti. Ako býva zvykom po dobrom výkone prišla aj zábavná časť, diskotéka s bublifukom a bublinkami.

Spoločne sme si užili príjemne predpoludnie plné hier a zábavy.

T. Kočišková, Mgr. Stanka Priputenová, Saskia Šragová

Naše mesto Prešov

Mesto, v ktorom žijeme, je plné historických a kultúrnych objektov a pamätihodností. Niektoré z nich poznávali aj naše deti počas realizácie interného projektu Naše mesto Prešov.

Najprv sledovali obrázkovú prezentáciu na interaktívnej tabuli, neskôr v priebehu celého týždňa riešili rôzne úlohy. Prezerali si publikácie o Prešove, oboznamovali sa s významnými dominantami mesta, skladali rozstrihané pohľadnice, vytvárali mesto Prešov z rôznych druhov stavebníc. Svoje predstavy o našom meste stvárnili aj výtvarnými činnosťami. Z vytvorených výtvarných dielok, plošných aj priestorových, sme v priestore materskej školy zriadili malú galériu, ktorú si mohli popozerať deti zo všetkých tried.

V závere týždňa naše najstaršie deti, predškoláci z 3. a 5. triedy, prezentovali získané poznatky počas detského kvízu, za čo si vyslúžili diplomy aj sladkú odmenu.

Mikuláš v našej škôlke

12345