MS Bratislavská
 Udalosti

Projekt : Jeseň v prírode

Jeseň je tu a našej materskej škole sa podarilo v spolupráci s rodičmi uskutočniť projekt: „Jeseň v prírode.“

Jesenné strašidielka, obrazce z prírodnín, či z lístia sa stali ozdobou nášho školského dvora .

Všetkým , ktorí sa do projektu zapojili, patrí veľké ĎAKUJEM

                                   

                                                                   MDD

 Deň detí sme oslávili hrou na Hádankovo a spoločnou diskotékou na školskom dvore.

ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

Karneval 2020

Tak, ako každý rok sa v našej materskej škole realizoval Karneval. Obľúbená akcia našich detí sa premenila na kúzelné chvíle plné nádherných masiek, zábavy a úsmevov. Na deti čakala veľká módna prehliadka kostýmov spojená s tanečnou choreografiou, predstavením svojich masiek a následnou veľkou spoločnou diskotékou. Na triedach pre deti čakalo pohostenie a spoločne s pani učiteľkami si detičky užili veľa zábavy. 

„Moje mesto“

Oslobodenie Prešova  sme si pripomenuli  rôznymi  zábavnými aktivitami . Poznali  čo je  mesto, ako vzniklo, aké bolo stredoveké mesto ,kto mohol udeliť mestu titul slobodné kráľovské .Súčasťou  každého aj toho nášho mesta bolo a je  historické námestie pozostávajúce z nádherných meštianskych domov. Na interaktívnej tabuli sme našli  dobové fotografie starého Prešova. Porovnávali a opisovali sme  starú architektúru s novou . Aj  na vychádzke v okolí na nás čakal kus histórie v podobe  malej zvonice stojacej uprostred  sídliska Šváby. Ďalšie dni venované Prešovu boli zamerané na hry, a skladanie  puzzle. Záver týždňa  patril výstavke výtvarných prác prezentovaných  vlastnou tvorbou k téme: “Moje mesto“ Naše  mesto milujeme a sme naň právom hrdí.

Korčuľovanie

Deti z prvej, štvrtej a šiestej triedy úspešne absolvovali korčuliarsky kurz, ktorý zvládli na jednotku.

Mikuláš v MŠ

Deti v MŠ navštívila Snehová Vločka, ktorá im pripravila rôzne zábavno-pohybové aktivity. Deti pre Mikuláša hľadali stratené mikulášske balíčky, prenášali na vareškách ovocie, zbierali rozsypané snehové vločky, snehuliakovi hádzali papierové gule do bruška, pre Mikulášových sobov nazbierali gaštany a nakoniec priniesli Mikulášovi aj cukríky na drevených lyžiciach. Plnenie aktivít na jednotlivých stanovištiach deti zaujalo, boli disciplinované, mali dobrú náladu a zároveň si zdokonaľovali svoje pohybové schopnosti, čím podporili svoje  zdravie.
Keď konečne prišiel Mikuláš do našej MŠ, deti mu zarecitovali básničky a zaspievali pesničky o Mikulášovi a zime. Mikuláš pochválil všetky deti za ich šikovnosť a obdaroval ich sladkými dobrotami.

 

ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Zdravie v Čarovnej záhrade
- je názov školského projektu, do ktorého sa zapojili všetky deti z našej materskej školy. Realizovali sme ho v týždni od 3.6.-7.6. 2019. Deti plnili rôzne úlohy a oboznamovali sa s niektorými rastlinami a ich plodmi. Prostredníctvom rôznych aktivít sa dozvedeli, že „zdravie“ si môžeme vypestovať v našej záhradke. Ako ? Jednoducho. Najprv sme sa naučili o rastlinke, jej častiach a plodoch a o tom, ako sa o ňu treba starať.  Potom sme ju zasadili do našej Čarovnej záhrady. Deti všetky činnosti nielen pozorovali, ale svoje vedomosti prezentovali svojim kamarátom v inej triede a spolupracovali pri sadení priesad. Dozvedeli sa o tom, aké vitamíny obsahuje ovocie, či zelenina, ktoré zasadíme. Zistili sme, že vitamíny sú veľmi dôležité a prospešné pre naše zdravie.
Mgr. Sylvia Luxová
                                             Medzinárodný deň detí
 
     Sviatok detí sme v našej materskej škole oslávili „rozprávkovo“. Po bábkovom predstavení pozval rozprávkový škriatok všetky deti na cestu rozprávkovým lesom, na ktorej deti hľadali známe rozprávkové postavy, a zároveň plnili rôzne hrové úlohy, za ktoré si vyslúžili sladkú odmenu a diplomy. Nechýbala ani diskotéka s obľúbenými tanečnými hitmi. Domov si deti odnášali okrem balíčkov s darčekmi aj dobrú náladu a skvelé zážitky zo spoločnej oslavy.
 
Text: Mgr. Anna Fabíková 
                  Fotografie: Mgr. Martina Pastoráková, Saskia Šragová,
                                                                            Mgr. Romana Bľandová, Mgr. Anna Fabíková
 
                                       
                          
                               Stretnutie so spisovateľkou Gabikou Futovou
 
     S našimi budúcimi školákmi a kamarátmi z 1. ročníka ZŠ Májové námestie sme sa zúčastnili návštevy knižnice Slniečko v Prešove, ktorá bola okrem prehliadky interiéru spojená s besedou so známou a veľmi úspešnou spisovateľkou pani Gabikou Futovou. Teta knihovníčka previedla deti knižnicou, vysvetlila, na čo knižnica slúži, čím je prospešná pre človeka, ako sa kniha vyrába a čo je najdôležitejšie, prečo a ako máme s knihou šetrne zaobchádzať.
     Po prehliadke nám teta Gabika porozprávala o svojom detstve, tvorbe a obsahu niektorých jej kníh pre deti a mládež. Deti ju zavalili  množstvom zvedavých a miestami aj vtipných otázok. Do triednej knižnice nám pribudli dve nové knihy s venovaním a vlastnoručným podpisom tety Gabiky.
 Popoludní deti nakreslili do triednej kroniky prekrásne kresby z dojímavého stretnutia. Vytvorili sme spomienkové leporelo Gabikinej prvotiny / Rozruch v škole na Kavuličovej ulici/, ktoré bude krášliť výstavku detských prác v knižnici Slniečko. 
     Celé dopoludnie bolo pre deti zaujímavé, inšpiratívne a hlavne poučné. V závere návštevy sme sa poďakovali obom tetám za ochotu, čas a príjemné chvíle strávené v ich spoločnosti.
                                                                            
                                                                    Beáta Strižovská        
 
 
 
                                    
 
Naše mesto – Prešov
 
Takýto názov má naša výstava, ktorú sme pripravili pri príležitosti osláv a oslobodenia nášho mesta Prešova. V piatok 18.1.2019 sme ukončili týždenný projekt „Naše mesto Prešov“.  Všetky aktivity a hry v projekte, boli zamerané na poznávanie historickej časti mesta a niektorých významných budov na pešej zóne v Prešove. Veľa sme sa o našom meste rozprávali, prezerali si knihy, pohľadnice navštívili pešiu zónu, stavali mesto z kociek a stavebníc, spievali sme si známu pieseň „A od Prešova“.  Naše mesto máme radi, preto ho chceme aj dobre poznať. Do projektu za zapojili všetky triedy z našej materskej školy.
Sylvia Luxová
1234