MS Bratislavská
 Udalosti

Naše mesto Prešov

Mesto, v ktorom žijeme, je plné historických a kultúrnych objektov a pamätihodností. Niektoré z nich poznávali aj naše deti počas realizácie interného projektu Naše mesto Prešov.

Najprv sledovali obrázkovú prezentáciu na interaktívnej tabuli, neskôr v priebehu celého týždňa riešili rôzne úlohy. Prezerali si publikácie o Prešove, oboznamovali sa s významnými dominantami mesta, skladali rozstrihané pohľadnice, vytvárali mesto Prešov z rôznych druhov stavebníc. Svoje predstavy o našom meste stvárnili aj výtvarnými činnosťami. Z vytvorených výtvarných dielok, plošných aj priestorových, sme v priestore materskej školy zriadili malú galériu, ktorú si mohli popozerať deti zo všetkých tried.

V závere týždňa naše najstaršie deti, predškoláci z 3. a 5. triedy, prezentovali získané poznatky počas detského kvízu, za čo si vyslúžili diplomy aj sladkú odmenu.

Mikuláš v našej škôlke

Šarkaniáda

Túto jeseň nám počasie praje a koncom novembra sme v jeden pekný, slnečný deň
zorganizovali s deťmi Šarkaniádu.
Deti si vyrobili, vyfarbili, olepili, vyzdobili svojho šarkana a spolu s ním plnili rôzne hry
a úlohy. Po školskom dvore sa lietalo, hádzalo aj viazalo, deti si rozvíjali svoje pohybové
schopnosti, zručnosti, motoriku aj vzájomnú spoluprácu.
Pestrými šarkanmi sa to tu hmýrilo jedna radosť.
Deťom sa hry páčili, zvládli všetky úlohy samostatne, či s menšou pomocou.
Zabavili sa, zasmiali aj zamotali chvosty a na záver šli veselo na obed.

Vo štvrtok 2.12. 2021 prišiel ten deň, na ktorý sa naši prípravkári veľmi
tešili.


             Na tento deň sme sa všetci pripravili. Bol to deň, kedy sme sa vybrali na návštevu ku
kamarátom zo Základnej školy Májové námestie.


              Pretože vonku zúri vírus a nemôžeme sa stretávať osobne, napísali sme im list. V liste
ich všetkých srdečne pozdravujeme, tešíme sa na spoluprácu a zároveň kladieme rôzne
zvedavé otázky, ktoré sa týkajú školského vyučovania.


              List sme doručili s krásnym farebným šarkanom, ktorého sme spoločne zhotovili.
Školáci nám zamávali zo svojej triedy cez okná a my sme ich pozdravili z vonku.


              Takto sme zahájili našu spoluprácu so žiakmi z 1.B. a s ich triednou p. učiteľkou Mgr.
Katarínou Turekovou. Teraz už budeme iba trpezlivo čakať na odpovede na naše otázky, aby
sme sa o základnej škole dozvedeli čo najviac.

                                                                                                    Prípravkári a pani učiteľky z 2. a 5. triedy

Projekt : Jeseň v prírode

Jeseň je tu a našej materskej škole sa podarilo v spolupráci s rodičmi uskutočniť projekt: „Jeseň v prírode.“

Jesenné strašidielka, obrazce z prírodnín, či z lístia sa stali ozdobou nášho školského dvora .

Všetkým , ktorí sa do projektu zapojili, patrí veľké ĎAKUJEM

                                   

                                                                   MDD

 Deň detí sme oslávili hrou na Hádankovo a spoločnou diskotékou na školskom dvore.

ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

Karneval 2020

Tak, ako každý rok sa v našej materskej škole realizoval Karneval. Obľúbená akcia našich detí sa premenila na kúzelné chvíle plné nádherných masiek, zábavy a úsmevov. Na deti čakala veľká módna prehliadka kostýmov spojená s tanečnou choreografiou, predstavením svojich masiek a následnou veľkou spoločnou diskotékou. Na triedach pre deti čakalo pohostenie a spoločne s pani učiteľkami si detičky užili veľa zábavy. 

„Moje mesto“

Oslobodenie Prešova  sme si pripomenuli  rôznymi  zábavnými aktivitami . Poznali  čo je  mesto, ako vzniklo, aké bolo stredoveké mesto ,kto mohol udeliť mestu titul slobodné kráľovské .Súčasťou  každého aj toho nášho mesta bolo a je  historické námestie pozostávajúce z nádherných meštianskych domov. Na interaktívnej tabuli sme našli  dobové fotografie starého Prešova. Porovnávali a opisovali sme  starú architektúru s novou . Aj  na vychádzke v okolí na nás čakal kus histórie v podobe  malej zvonice stojacej uprostred  sídliska Šváby. Ďalšie dni venované Prešovu boli zamerané na hry, a skladanie  puzzle. Záver týždňa  patril výstavke výtvarných prác prezentovaných  vlastnou tvorbou k téme: “Moje mesto“ Naše  mesto milujeme a sme naň právom hrdí.

Korčuľovanie

Deti z prvej, štvrtej a šiestej triedy úspešne absolvovali korčuliarsky kurz, ktorý zvládli na jednotku.

Mikuláš v MŠ

Deti v MŠ navštívila Snehová Vločka, ktorá im pripravila rôzne zábavno-pohybové aktivity. Deti pre Mikuláša hľadali stratené mikulášske balíčky, prenášali na vareškách ovocie, zbierali rozsypané snehové vločky, snehuliakovi hádzali papierové gule do bruška, pre Mikulášových sobov nazbierali gaštany a nakoniec priniesli Mikulášovi aj cukríky na drevených lyžiciach. Plnenie aktivít na jednotlivých stanovištiach deti zaujalo, boli disciplinované, mali dobrú náladu a zároveň si zdokonaľovali svoje pohybové schopnosti, čím podporili svoje  zdravie.
Keď konečne prišiel Mikuláš do našej MŠ, deti mu zarecitovali básničky a zaspievali pesničky o Mikulášovi a zime. Mikuláš pochválil všetky deti za ich šikovnosť a obdaroval ich sladkými dobrotami.

 

1234