MS Bratislavská
 Udalosti
Prerušenie prevádzky MŠ  júl – august 2019


Vážení rodičia, do Vašej pozornosti dávame harmonogram dovoleniek materských škôl v meste Prešov v šk. roku 2018-2019. 
Záujem o náhradnú MŠ nahláste obratom svojim triednym učiteľkám, podľa pokynov  uvedených na oznamoch v šatniach detí.
Použite prosím nižšie uvedenú žiadosť.
 • Žiadosť o prihlásenie dieťaťa do náhradnej MŠ
 • Čísla účtov k letným prázdninám 2019
 • Harmonogram dovoleniek leto 2019
 
Ďakujeme

POZOR  ZMENA !!!
VZN č. 4/2019 mesta Prešov  o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov

 s účinnosťou 1.7.2019
vzn 4/2019

 
 

OZNAM: Predplavecká príprava predškolákov, ktorá mala byť realzovaná od 3.9.2018 sa neuskutoční pre technické príčiny v bazéne MŠ Bajkalská.

Ďakujeme za pochopenie. Bližšie informácie u tr. učiteliek.
 
Usmernenie k „ JESENNÉMU POPOLUDNIU
 
- Deti našej MŠ budú mať špekáčiky zabezpečené.
- Rodičia a rodinní príslušníci, ktorí majú záujem grilovať, si prinesú špekáčiky, klobásy... z domu.
- Čaj bude zdarma.
 
Prosba o pomoc :
 • Prosíme rodičov o zabezpečenie grilu
(aspoň jeden gril na triedu)
 • Podľa možnosti priniesť na tvorivú dielňu prírodniny( šípky, listy, žalude, tekvice, gaštany, zemiaky, zeleninu, konáriky....)
 
 

Milí rodičia,

vítame Vás v školskom roku 2017/2018


 
 Nástup do MŠ je 4. 9. 2017 do 8:00 hod.
 
 • v čase od 6.00 do 7.00 hod. sa deti schádzajú v prvej triede v prvom pavilóne.
 • od 7.00 hod. sa  začína prevádzka vo všetkých triedach.
 • Rozdelenie a zoznam detí bude vyvesený pri hlavnom vchode do MŠ.
 
Vaše dieťatko prvý deň nástupu do materskej školy potrebuje :
 • Prezúvky (s pevnou pätou)
 • Pyžamo
 • Náhradné oblečenie do skrinky (podľa  uváženia  rodičov)
 
Ďalšie bližšie informácie Vám podajú pani učiteľky jednotlivých tried resp. na rodičovskom združení.
 
Tešíme sa na Vás :-)
12