MS Bratislavská
 Udalosti
 

OZNAM: Predplavecká príprava predškolákov, ktorá mala byť realzovaná od 3.9.2018 sa neuskutoční pre technické príčiny v bazéne MŠ Bajkalská.

Ďakujeme za pochopenie. Bližšie informácie u tr. učiteliek.
 
Usmernenie k „ JESENNÉMU POPOLUDNIU
 
- Deti našej MŠ budú mať špekáčiky zabezpečené.
- Rodičia a rodinní príslušníci, ktorí majú záujem grilovať, si prinesú špekáčiky, klobásy... z domu.
- Čaj bude zdarma.
 
Prosba o pomoc :
  • Prosíme rodičov o zabezpečenie grilu
(aspoň jeden gril na triedu)
  • Podľa možnosti priniesť na tvorivú dielňu prírodniny( šípky, listy, žalude, tekvice, gaštany, zemiaky, zeleninu, konáriky....)
 
 

Milí rodičia,

vítame Vás v školskom roku 2017/2018


 
 Nástup do MŠ je 4. 9. 2017 do 8:00 hod.
 
  • v čase od 6.00 do 7.00 hod. sa deti schádzajú v prvej triede v prvom pavilóne.
  • od 7.00 hod. sa  začína prevádzka vo všetkých triedach.
  • Rozdelenie a zoznam detí bude vyvesený pri hlavnom vchode do MŠ.
 
Vaše dieťatko prvý deň nástupu do materskej školy potrebuje :
  • Prezúvky (s pevnou pätou)
  • Pyžamo
  • Náhradné oblečenie do skrinky (podľa  uváženia  rodičov)
 
Ďalšie bližšie informácie Vám podajú pani učiteľky jednotlivých tried resp. na rodičovskom združení.
 
Tešíme sa na Vás :-)

Infrasauna
 
Milí rodičia, 

do našej materskej školy pribudla INFRASAUNA, ktorá poslúži  nielen k pozitívnym účinkom na zdravie
Vašich ratolestí, ale aj k novým zaujímavým zážitkom.

Aby ju Vaše dieťa mohlo využívať, je potrebné priniesť POTVRDENIE OD LEKÁRA o tom, že dieťa môže
infrasaunu navštevovať.

Potvrdenie je potrebné doniesť  čím skôr, aby sme mohli začať so saunovaním. 

Ďakujeme
12