MS Bratislavská
 Udalosti

Karneval

Naše mesto Prešov

Mikuláš a Vianočná besiedka

Snehuliak. Kŕmime vtáčiky.

Šarkaniáda

Farebná jeseň a Tekvičiaci

Hráme sa a tvoríme

Pasovačka za škôlkara - Imatrikulácia