MS Bratislavská
 Udalosti
Sviatky zimy
 
Slávnostne vyzdobená trieda, koledy a piesne, vôňa koláčikov a kávy, rozžiarené očká detí, úsmevy na tvárach rodičov... V takejto čarovnej atmosfére sa odohrávala naša vianočná besiedka, na ktorej deti vystúpili s krátkym programom. Potom ich čakalo prekvapenie v podobe nových hračiek, ktoré našli pod stromčekom. Balíčky s darčekmi dostali deti aj od Mikuláša, ktorý nás navštívil ešte začiatkom decembra.
Želáme všetkým, deťom aj rodičom, radostné prežitie vianočných sviatkov v domácom prostredí a do nového roku veľa zdravia, šťastia a spokojnosti.
 
Text a fotografie: Mgr. Anna Fabíková
Zo života triedy
 
Počas tohtoročnej jesene sme zažili v škôlke mnoho zaujímavých udalostí a podujatí. Máme za sebou imatrikuláciu – slávnostné prijímanie nových detí do „cechu škôlkarov“ spojenú so šarkaniádou i účasť detí a rodičov na spoločnej jesennej grilovačke a tvorivých dielňach s využitím prírodného materiálu. Aj v triede sa každý deň dozvieme niečo nové, hráme sa spolu, vytvárame rôzne obrázky i predmety, modelujeme.
 
Text a fotografie: Mgr. Anna Fabíková
Vitajte v škôlke
 
V septembri školského roka 2018/2019 sme v našej triede privítali nováčikov – deti vekovej kategórie 2 – 3 roky, ktoré prvýkrát vstúpili do materskej školy. Začiatky neboli ľahké, ochrannú a milujúcu náruč mamy nahradila láskavá náruč pani učiteliek. Aj keď sa ešte kde – tu objaví nejaká tá slzička, z našich malých detičiek sa postupne stávajú naozajstní škôlkari, ktorí sa spolu hrajú, zabávajú, tancujú a spievajú, ale aj učia všeličo nové a zaujímavé. Držíme Vám palce a želáme veľa pekných zážitkov z materskej školy.
 
Text a fotografie: Mgr. Anna Fabíková
 
123