MS Bratislavská
 Udalosti

Naše zážitky

Počas tohtoročnej jari sme v materskej škole zažili veľa zaujímavého. S návštevami a podujatiami sa po uvoľnení protipandemických opatrení akoby vrece roztrhlo. Absolvovali sme kurz korčuľovania v PSK Aréne pod vedením skúsených trénerov. Navštívili nás ujovia policajti, hasiči, sokoliari... My sme sa zasa vybrali na exkurziu do Ekoparku. A naša Ninka reprezentovala našu MŠ na podujatí Kriedová rozprávka.

Motýlia záhrada

Pekné chvíle sme zažili aj pri pozorovaní vývoja motýľa. Do triedy sme si objednali Motýliu záhradu s desiatimi húseničkami. Tie veľmi rýchlo narástli a premenili sa na kukly. Najväčšie prekvapenie prišlo po jednom víkende. Z kukiel sa pomaly súkali na svetlo sveta jeden po druhom prekrásne motýle – bábôčky bodliakové. Po niekoľkých dňoch sme motýle vypustili do prírody.

Hrali sme divadlo

V marci sme v rámci realizácie nášho školského projektu ROZPRÁVKOVO hrali aj divadlo. Pripravili sme spolu s deťmi divadelné kulisy a dramatizáciu rozprávky Soľ nad zlato. Na divadelné predstavenie sme pozvali kamarátov z 5. triedy. Deti z 5. triedy pre nás na oplátku pripravili dramatizáciu rozprávky Tri prasiatka. Okrem toho sme sa spolu aj zahrali – skladali sme puzzle, hádali sme hádanky o rozprávkach, predvádzali niektoré rozprávkové postavy.

Návšteva knižnice

V marci, mesiaci kníh, sme navštívili Knižnicu P. O. Hviezdoslava na Exnárovej ulici v Prešove. Deti sa oboznámili s prostredím, účelom a fungovaním knižnice, a zároveň si poprezerali mnoho rozprávkových, ale aj náučných kníh s obrázkami.

Fašiangový karneval

Dňa 17.02.2022 bolo v našej MŠ veselo. Už ráno prichádzali deti do triedy v krásnych maskách a veselej nálade. Počas hier predvádzali svoje kostýmy aj postavy, za ktoré boli prezlečené. Oficiálne predstavovanie masiek však prišlo na rad až neskôr. Potom nasledovali aj rôzne súťaže a spoločné hry. A samozrejme, nechýbal ani tanec a karnevalové pohostenie. Škoda len, že sme kvôli pandemickým opatreniam nemohli navštíviť deti z iných tried ani absolvovať spoločný program. Inak sa všetko vydarilo na jednotku.

Zo života triedy

Aj keď sú naše deti v tejto neľahkej dobe ukrátené o mnohé kultúrne či športové podujatia a spoločné akcie s rodičmi, snažíme sa pre ne zabezpečovať aspoň tie, ktoré sa dajú realizovať vo vlastnej triede alebo na školskom dvore. Napriek všakovakým obmedzeniam a karanténnym opatreniam sa nám podarilo v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu počas prvého polroka školského roka 2021/2022 uskutočniť viaceré interné projekty a netradičné dni, ako napríklad Jeseň v prírode, Šarkaniáda, Návšteva Mikuláša, oslava Vianoc či projekt Naše mesto Prešov.

Tešíme sa na Vianoce

V decembri prišiel sneh a mráz, a aj Mikuláš. Priniesol nám balíčky plné sladkostí.

Do škôlky sme pozvali rodičov a spolu sme vytvárali vianočné ozdoby.

Pod stromčekom nás potom čakalo prekvapenie – dostali sme nové hračky od Ježiška.

Zo  života triedy

Do materskej školy chodíme rady, máme tu super hračky a veľa kamarátov. Každý deň sa do sýtosti hráme a vždy sa niečo nové naučíme.

Ako sme oslávili sviatok detí
 
Aj naše deti sa zúčastnili na „rozprávkovom dopoludní“ počas spoločnej oslavy sviatku detí. Pozorne sme sledovali bábkové predstavenie -  rozprávku V šírom poli zámoček. Spoločne s p. učiteľkami sme sa vybrali na cestu rozprávkovým lesom a spoznávali sme niektoré rozprávkové postavy. Všetky úlohy sme hravo zvládli a zatancovali sme si aj na spoločnej diskotéke.
 
Text: Mgr. Anna Fabíková  
Fotografie: Mgr. Martina Pastoráková, Mgr. Anna Fabíková
 
Z rozprávky do rozprávky
 
Mesiac marec je v našej materskej škole už tradične spätý s knihami a rozprávkami. V tomto školskom roku sme ho ukončili zapojením sa do realizácie projektu Z rozprávky do rozprávky.
Najprv k nám zavítala „teta spisovateľka“ spolu s „Jožkom Popletkom“, potom sme sledovali rozprávku Domček, kto v tebe býva, ktorú nám zahrali deti z 1. triedy, a pomáhali sme tiež zvieratkám z rozprávky pri oprave strechy.
A aj my, hoci sme ešte maličkí, sme spolu s p. učiteľkami pripravili dramatizáciu rozprávky Koza odratá a jež. Na vystúpenie sme pozvali našich starších kamarátov z 1. triedy, s ktorými sme sa nakoniec aj spoločne zahrali hru „na zvieratká“.
 
Text: Mgr. Anna Fabíková
Fotografie: Mgr. Anna Fabíková a Mgr. Martina Pastoráková
 
 
 
 

 
           Karneval

     Aj tento rok sa v našej materskej škole konal KARNEVAL, na ktorom  nechýbali krásne a originálne masky. Celá MŠ ožila veselou hudbou a premenila sa na rozprávkovú krajinu, v ktorej sa stretli rozprávkové bytosti od výmyslu sveta. Aj naše malé deti zvládli túto svoju karnevalovú premiéru na jednotku – bez slzičiek a s veselým úsmevom na tvári.
 
Mgr. Martina Pastoráková

Zimné radovánky
 
Veselo na snehu – v triede i vonku... Zima nám priniesla veľa skvelej zábavy, super hry v triede, dobrú náladu a aj nové poznatky.
 
Text a fotografie: Mgr. Anna Fabíková, Mgr. Martina Pastoráková
123