MS Bratislavská
 Udalosti

Tešíme sa na Vianoce

V decembri prišiel sneh a mráz, a aj Mikuláš. Priniesol nám balíčky plné sladkostí.

Do škôlky sme pozvali rodičov a spolu sme vytvárali vianočné ozdoby.

Pod stromčekom nás potom čakalo prekvapenie – dostali sme nové hračky od Ježiška.

Zo  života triedy

Do materskej školy chodíme rady, máme tu super hračky a veľa kamarátov. Každý deň sa do sýtosti hráme a vždy sa niečo nové naučíme.

Ako sme oslávili sviatok detí
 
Aj naše deti sa zúčastnili na „rozprávkovom dopoludní“ počas spoločnej oslavy sviatku detí. Pozorne sme sledovali bábkové predstavenie -  rozprávku V šírom poli zámoček. Spoločne s p. učiteľkami sme sa vybrali na cestu rozprávkovým lesom a spoznávali sme niektoré rozprávkové postavy. Všetky úlohy sme hravo zvládli a zatancovali sme si aj na spoločnej diskotéke.
 
Text: Mgr. Anna Fabíková  
Fotografie: Mgr. Martina Pastoráková, Mgr. Anna Fabíková
 
Z rozprávky do rozprávky
 
Mesiac marec je v našej materskej škole už tradične spätý s knihami a rozprávkami. V tomto školskom roku sme ho ukončili zapojením sa do realizácie projektu Z rozprávky do rozprávky.
Najprv k nám zavítala „teta spisovateľka“ spolu s „Jožkom Popletkom“, potom sme sledovali rozprávku Domček, kto v tebe býva, ktorú nám zahrali deti z 1. triedy, a pomáhali sme tiež zvieratkám z rozprávky pri oprave strechy.
A aj my, hoci sme ešte maličkí, sme spolu s p. učiteľkami pripravili dramatizáciu rozprávky Koza odratá a jež. Na vystúpenie sme pozvali našich starších kamarátov z 1. triedy, s ktorými sme sa nakoniec aj spoločne zahrali hru „na zvieratká“.
 
Text: Mgr. Anna Fabíková
Fotografie: Mgr. Anna Fabíková a Mgr. Martina Pastoráková
 
 
 
 

 
           Karneval

     Aj tento rok sa v našej materskej škole konal KARNEVAL, na ktorom  nechýbali krásne a originálne masky. Celá MŠ ožila veselou hudbou a premenila sa na rozprávkovú krajinu, v ktorej sa stretli rozprávkové bytosti od výmyslu sveta. Aj naše malé deti zvládli túto svoju karnevalovú premiéru na jednotku – bez slzičiek a s veselým úsmevom na tvári.
 
Mgr. Martina Pastoráková

Zimné radovánky
 
Veselo na snehu – v triede i vonku... Zima nám priniesla veľa skvelej zábavy, super hry v triede, dobrú náladu a aj nové poznatky.
 
Text a fotografie: Mgr. Anna Fabíková, Mgr. Martina Pastoráková
Sviatky zimy
 
Slávnostne vyzdobená trieda, koledy a piesne, vôňa koláčikov a kávy, rozžiarené očká detí, úsmevy na tvárach rodičov... V takejto čarovnej atmosfére sa odohrávala naša vianočná besiedka, na ktorej deti vystúpili s krátkym programom. Potom ich čakalo prekvapenie v podobe nových hračiek, ktoré našli pod stromčekom. Balíčky s darčekmi dostali deti aj od Mikuláša, ktorý nás navštívil ešte začiatkom decembra.
Želáme všetkým, deťom aj rodičom, radostné prežitie vianočných sviatkov v domácom prostredí a do nového roku veľa zdravia, šťastia a spokojnosti.
 
Text a fotografie: Mgr. Anna Fabíková
Zo života triedy
 
Počas tohtoročnej jesene sme zažili v škôlke mnoho zaujímavých udalostí a podujatí. Máme za sebou imatrikuláciu – slávnostné prijímanie nových detí do „cechu škôlkarov“ spojenú so šarkaniádou i účasť detí a rodičov na spoločnej jesennej grilovačke a tvorivých dielňach s využitím prírodného materiálu. Aj v triede sa každý deň dozvieme niečo nové, hráme sa spolu, vytvárame rôzne obrázky i predmety, modelujeme.
 
Text a fotografie: Mgr. Anna Fabíková
Vitajte v škôlke
 
V septembri školského roka 2018/2019 sme v našej triede privítali nováčikov – deti vekovej kategórie 2 – 3 roky, ktoré prvýkrát vstúpili do materskej školy. Začiatky neboli ľahké, ochrannú a milujúcu náruč mamy nahradila láskavá náruč pani učiteliek. Aj keď sa ešte kde – tu objaví nejaká tá slzička, z našich malých detičiek sa postupne stávajú naozajstní škôlkari, ktorí sa spolu hrajú, zabávajú, tancujú a spievajú, ale aj učia všeličo nové a zaujímavé. Držíme Vám palce a želáme veľa pekných zážitkov z materskej školy.
 
Text a fotografie: Mgr. Anna Fabíková
 
12