MS Bratislavská
 Udalosti

                                                                        Spolupráca so ZŠ Májové námestie

Vzájomná spolupráca prebiehala v 2. a 5. triede.

V tomto školskom roku sme spolupracovali so ZŠ Májové námestie, s 1.B. s pani učiteľkou Mgr. Turekovou zo začiatku s malým obmedzením, kvôli pandemickým opatreniam, ale po ich skončení sme sa s našimi kamarátmi prvákmi predsa len stretli a zmerali si sily v súťažiach, poprezerali si základnú školu a jej priestory a boli sme aj na vyučovacej hodine.

Mgr. Sylvia Luxová


 

Čarovná záhrada

Ekopark

                                                                                          Školský výlet

Prípravkári z 2,.3. a 5. triedy sa stretli na spoločnom školskom výlete v rekreačnej oblasti Sigord. Uplatnili tu svoje poznatky o prírode a dozvedeli sa ďalšie informácie o živočíchoch a rastlinách pri prechode náučným chodníkom okolo jazera Sigord. Vyskúšali si svoje schopnosti a svoju zdatnosť pri prechode cez rôzne prírodné prekážky.

Mgr. Sylvia Luxová


 

MDD

  

12