MS Bratislavská
 Udalosti

Návšteva Základnej školy na vyučovacej hodine
             Spolu s našimi kamarátmi z 5. triedy sme opäť navštívili Základnú školu Májové
námestie.


              Program bol bohatý a pestrý:
              - prváci nám ukázali, akí sú šikovní a čo všetko sa už naučili
              - pripravili si pre nás pekný program a vystúpenie,
              - zahrali sa spolu s deťmi zaujímavé hry,
              - v jednej z prváckych tried sme objavili nášho kamaráta Jakubka, ktorý chodil do našej
                škôlky minulý rok, a poriadne nás všetkých vystískal


Za krásne zážitky a príjemnú atmosféru ďakujeme pani učiteľke Mgr. Kataríne Šoltísovej
a žiakom 1.A. triedy.  Za svoj príspevok a pomoc posielame poďakovanie dievčatkám
z piateho ročníka za nádhernú dramatizáciu rozprávky Medovníkový domček a huslistovi –
prvákovi, ktorý nám predviedol svoju hru na husličky. Pozdravujeme aj tety kandidátky, ktoré
sa práve pripravujú na pekné povolanie učiteľky, v praxi.

Karneval 2023,


           karnevalový program: predstavovanie masiek, hry, tanec, divadelné predstavenie, súťaže
a veľká zábava
           a naše karnevalové masky: víly a princezné, kovboji a ochrancovia dobrých ľudí,
čarodejnice, mačičky a Pipi dlhá pančucha

Vianočná besiedka s prekvapením

Najväčším prekvapením pre deti boli hračky pod stromčekom. Kúzlo sme pripravili tak, aby sme navodili pokojnú a radostnú atmosféru nielen pre deti, ale aj pre rodičov. Veríme, že sa nám to podarilo a že naši rodičia spolu s deťmi prežili pekné chvíle.

Deti sa pustili do hier s novými hračkami a výsledok bol veľmi príjemný. Tešili sa a v hrách ukázali svoje zručnosti, šikovnosť a svoje schopnosti, ako sa na správnych predškolákov - prípravkárov patrí.

Triedne učiteľky


 

Baterkovo

Šarkaniáda

Jeseň v prírode - projekt materskej školy

SOĽ NAD ZLATO UKRYTÉ V SOĽNEJ JASKYNI.

Aj v tomto školskom roku sme rodičom detí ponúkli možnosť dvojtýždennej terapie v soľnej jaskyni Solivar, zameranú na podporu zdravia a imunity.

Takto sme prikrytí mäkkými hrejivými dekami ležali a relaxovali trištvrte hodiny na ležadlách za upokojujúcich tónov hudby a rozprávok.

                                                                                                                                                                  Učiteľky 2.triedy

Spolupráca so Základnou školou Májové námestie

Dňa 20.10. 2022 prípravkári z  2. a 5. triedy navštívili Základnú školu Májové námestie, zároveň spoznali svojich nových kamarátov prvákov, pani učiteľku a niektoré priestory ZŠ.

2. a 5. trieda

Krásne leto

Prajeme Vám krásne prežitie teplých letných dní.

Školský rok 2021/2022

Ďakujeme za krásny školský rok strávený spoločne s Vami a Vašimi deťmi

                                                                                         Pozor horí!

V našej škôlke sme si vyskúšali cvičný požiarny poplach. Všetko sme zvládli bez problémov. Na záver k nám zavítali hasiči a predviedli nám hasičské auto a hasičskú techniku.

Mgr. Sylvia Luxová

                                                                                                Sokoliari

Ujo zo sokoliarskej skupiny Horus Košice nám predstavil niekoľko krásnych dravcov, ktoré sa nám predviedli pod jeho vedením. Zároveň sme sa dozvedeli zaujímavé informácie z ich života.

Mgr. Sylvia Luxová

12