MS Bratislavská
 Udalosti

Milí rodičia,

vítame Vás v školskom roku 2017/2018


 
 Nástup do MŠ je 4. 9. 2017 do 8:00 hod.
 
  • v čase od 6.00 do 7.00 hod. sa deti schádzajú v prvej triede v prvom pavilóne.
  • od 7.00 hod. sa  začína prevádzka vo všetkých triedach.
  • Rozdelenie a zoznam detí bude vyvesený pri hlavnom vchode do MŠ.
 
Vaše dieťatko prvý deň nástupu do materskej školy potrebuje :
  • Prezúvky (s pevnou pätou)
  • Pyžamo
  • Náhradné oblečenie do skrinky (podľa  uváženia  rodičov)
 
Ďalšie bližšie informácie Vám podajú pani učiteľky jednotlivých tried resp. na rodičovskom združení.
 
Tešíme sa na Vás :-)

Infrasauna
 
Milí rodičia, 

do našej materskej školy pribudla INFRASAUNA, ktorá poslúži  nielen k pozitívnym účinkom na zdravie
Vašich ratolestí, ale aj k novým zaujímavým zážitkom.

Aby ju Vaše dieťa mohlo využívať, je potrebné priniesť POTVRDENIE OD LEKÁRA o tom, že dieťa môže
infrasaunu navštevovať.

Potvrdenie je potrebné doniesť  čím skôr, aby sme mohli začať so saunovaním. 

Ďakujeme


 12