MS Bratislavská
 Udalosti
Vážení rodičia,
Na základe aktuálnych pokynov MsÚ Vás informujeme, že sa na MŠ Bratislavská 3 v Prešove bude od septembra 2019 realizovať nevyhnutná rozsiahla rekonštrukcia celej MŠ. Predpokladaná doba rekonštrukcie je 12 mesiacov. Počas toho obdobia bude celá škola od 1.9. 2019 presťahovaná do náhradných priestorov do ZŠ Važecká 11, Prešov – Šváby, kde začneme aj nový školský rok. Prevádzka MŠ bude v priestoroch so samostatným vchodom. Deti budú v zaradené v tých istých triedach ako doposiaľ, s tými istými učiteľkami. Ubezpečujeme Vás, vážení rodičia, že vo vybraných priestoroch ZŠ Važecká bude o Vaše deti dobre postarané a edukačný proces bude zabezpečený v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Našou snahou je v náhradných priestoroch vytvoriť pre Vaše deti také podmienky, aby sa cítili bezpečne a šťastne. Výsledkom budú krásne, vynovené priestory našej materskej školy, ktoré budú najkrajším darčekom pre naše deti. Vážení rodičia, čaká nás všetkých náročné obdobie, preto Vás prosíme o trpezlivosť, spoluprácu a pomoc a pri sťahovaní, ktoré plánujeme po 20.8.2019. Pre prázdninové obdobie nemáme inú možnosť komunikácie, ako prostredníctvom internetu, preto Vám odporúčame pravidelne sledovať webovú stránku školy, kde Vás budeme o všetkom informovať. Všetky vaše otázky vám zodpovieme osobne na plenárnom zasadnutí, ktoré plánujeme posledný augustový týždeň.
vedenie školy
Prerušenie prevádzky MŠ  júl – august 2019


Vážení rodičia, do Vašej pozornosti dávame harmonogram dovoleniek materských škôl v meste Prešov v šk. roku 2018-2019. 
Záujem o náhradnú MŠ nahláste obratom svojim triednym učiteľkám, podľa pokynov  uvedených na oznamoch v šatniach detí.
Použite prosím nižšie uvedenú žiadosť.
  • Žiadosť o prihlásenie dieťaťa do náhradnej MŠ
  • Čísla účtov k letným prázdninám 2019
  • Harmonogram dovoleniek leto 2019
 
Ďakujeme

POZOR  ZMENA !!!
VZN č. 4/2019 mesta Prešov  o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov

 s účinnosťou 1.7.2019
vzn 4/2019

 
 

OZNAM: Predplavecká príprava predškolákov, ktorá mala byť realzovaná od 3.9.2018 sa neuskutoční pre technické príčiny v bazéne MŠ Bajkalská.

Ďakujeme za pochopenie. Bližšie informácie u tr. učiteliek.
 
Usmernenie k „ JESENNÉMU POPOLUDNIU
 
- Deti našej MŠ budú mať špekáčiky zabezpečené.
- Rodičia a rodinní príslušníci, ktorí majú záujem grilovať, si prinesú špekáčiky, klobásy... z domu.
- Čaj bude zdarma.
 
Prosba o pomoc :
  • Prosíme rodičov o zabezpečenie grilu
(aspoň jeden gril na triedu)
  • Podľa možnosti priniesť na tvorivú dielňu prírodniny( šípky, listy, žalude, tekvice, gaštany, zemiaky, zeleninu, konáriky....)
 
 
12