MS Bratislavská
 Udalosti

Platónová kocka

MŠ Vážecká pozvala naše deti na zábavné predpoludnie. Deti Emka J. a Riško F. skladali kocky podľa predlohy, od jednoduchších po zložitejšie. Zvládli to veľmi dobre. Za odmenu  si odniesli aj vecné ceny.

Rozprávky už čítam sám

V marci sa Samko G. zúčastnil akcie v knižnici Slniečko, ktorá je pre deti, ktoré už vedia čítať. Prečítal úryvok textu, ktorý si vytiahol a odniesol si aj odmenu za odvahu čítať pred inými.