MS Bratislavská
 Udalosti

Kontakt

 
Materská škola

Mgr.Eva Semanová - riaditeľka MŠ
Bratislavská 3
08001 Prešov

Tel.č.:  051/770 55 90
E-mail : ms.bratislavska@condornet.sk

Prevádzka v MŠ od 6:00 do 17:00