MS Bratislavská
 Udalosti
Marec
 
Aj v marci nám pribudlo veľa nových zážitkov. Navštívili sme knižnicu, základnú školu, videli sme divadielko o rozprávkach a pri kreslení s kriedami sme sa vyšantili na školskom dvore.
Saskia Šragová
Február
Saskia Šragová
Január 2019
 
V januári k nám zavítal “Ujo Ľubo” a v našej triede sme si užili ďalšie nové hry a aktivity.
 
Saskia Šragová
Návšteva Mikuláša
 
Foto: Saskia Šragová
Aj v novembri nam bolo veselo :-)
 
Foto: Saskia Šragová
Septembrové zážitky
 
Foto: Saskia Šragová