MS Bratislavská
 Udalosti
Karneval
 
 Foto: Agáta Christensen
Február
 
 Naša MŠ sa premenila na jedno veľké kráľovstvo plné princov a princezien :-)
Predškoláci si opať urobili výlet mimo MŠ - navštívili PLANETÁRIUM
Mgr. Romana Bľandová
Január
 
Po zimných prázdninách sme sa opäť vrátili do MŠ a konečne sme si užili hračky, ktoré deti dostali na besiedke. Stihli sme sa vyšantiť aj v snehu, navštívil nás ujo Ľubo a počas športového týždňa sme si zacvičili na fit strojoch a zasúťažili si pri zdolávaní prekážkovej dráhy. Predškoláci sa vybrali na exkurziu do múzea.
 
Mgr. Romana Bľandová

Návšteva Mikuláša a naša vianočná besiedka
 
Mgr. Romana Bľandová

Ani sme sa nenazdali a prezili sme krasny november :-)
Mgr. Romana Bľandová

V okóbri sme mali matrikuláciu detí (takže sme už všetci "oficiálne" škôlkrari :-) ) spojenú so šarkaniádou a taktiež jesennú grilovačku a tvorivé dielne. Okrem toho sme tiež zažili farebný týždeň, veľa sme tvorili, učili sa a samozrejme sme sa veľa aj hrali.
 
foto: Mgr. Romana Bľandová

V septembri začal nový školský rok a s ním aj nové zážitky v materskej škole :-)
 
foto: Mgr. Romana Bľandová